Institut turismu

Posláním Institutu je poskytovat ostatním organizačním složkám agentury a odborné i široké veřejnosti zpravodajské, analytické a informační služby.


Hlavní cíle Institutu turismu:

  • Vyhodnocování efektivnosti a přínosů činnosti agentury CzechTourism pro cestovní ruch v České republice
  • Vytváření platformy pro vzájemnou komunikaci mezi soukromou, státní, municipální i akademickou sférou v oblasti cestovního ruchu
  • Sledování a poskytování informací o technologických a marketingových trendech v cestovním ruchu
  • Spolupráce s mezinárodními organizacemi

 

Kontaktní e-mail pro dotazy studentů:  student@czechtourism.cz

Kontaktní e-mail pro odbornou veřejnost:  vyzkum@czechtourism.cz