Senioři jsou obecně považováni za spokojené cestovatele. Jejich pozitivní hodnocení zvyšuje především kvalita ubytování a stravování, pláže a vodní aktivity, historické dědictví, pohostinnost místních obyvatel a subjektivní pocit bezpečí. Za své peníze požadují lepší a dostupnější služby. Celkově nižší spokojenost (resp. vyšší nároky) zaznamenáváme v oblasti dopravy, turistických informačních služeb, u některých kulturních a volnočasových aktivit a v nakupování.

Senioři všeobecně preferují cestování po své vlasti, 8 z 10 cest je vždy v rámci domácího cestovního ruchu.  Ovšem polovina jejich cest zahrnuje 4 a více přenocování a na každé své cestě utratí přibližně 360 euro. Celosvětově se podíl seniorů na celkovém počtu turistů odhaduje na 11%, do roku 2030 by se toto číslo mělo zvýšit na 16 % (1,3 miliardy). Existují však velké rozdíly mezi kontinenty. Podle prognóz ETC by se měl podíl seniorů zvýšit na 28 % v Kanadě, 26 % v USA, 38 % v Japonsku, 24 % v Číně a 33 % v Evropě. V Africe zůstává hodnota nízká, okolo 10 %.

Evropa – ideální destinace nejen pro americké seniory

Evropu si senioři jako svůj cíl vybírají hned z několika důvodů. Výhody oproti ostatním regionům představují kvalita životního prostředí (čisté ovzduší, čistota na veřejných místech, pocit bezpečí), kulturní atraktivity (velká míra historických míst, muzea, divadla, opery) a infrastruktura. Zlepšit by se měla hlavně pohostinnost a škála nákupních možností. Nespokojenost pramení z hodnoty nákupu za vydané peníze, ceny veřejné dopravy a i otevírací doby obchodů.

Američtí senioři ve velké míře přijíždí do Evropy kvůli duševnímu spříznění a rodovým vazbám (jedná se o lidi narozené těsně po válce), Evropu vnímají jako „živoucí historii“ a její půvab vidí právě v historii, kultuře, gastronomii a přátelských Evropanech. Ve všeobecnosti, každý čtvrtý americký senior absolvuje ročně alespoň jednu cestu, každý třetí pak 2 nebo 3 cesty za rok. Polovina těchto cest se koná v rámci Spojených států, nicméně 3 z 10 zámořských cest absolvují právě lidé starší 55 let.

Senioři na rozdíl od mladých preferují kvalitu před dobrodružstvím

Ve srovnání s mladší generací turistů hraje kvalita ubytování, stravování a dopravních služeb významnější roli, což je dáno relativně nižšími nároky turistů mladších ročníků, kteří ve srovnání se seniory více než kvalitu služeb oceňují například autenticitu místního prostředí, dobrodružství, či nezávislost.

Věk turistů má také velký vliv na volbu volnočasových aktivit provozovaných během pobytu, a také na spokojenost s nimi. Zatímco senioři jsou velmi spokojení s nabídkou kulturních a volnočasových aktivit, vedenými prohlídkami a exkurzemi, ostatní věkové skupiny ocení spíše zábavné a tematické parky a také noční život. Tento rozdíl je dán nejen odlišnou životní fází jednotlivých cílových skupin, ale také sociokulturním prostředím a společenskými standardy, ve kterých dotyčný jedinec vyrůstal a které formovaly jeho způsob vnímání hodnot. Rodina, partner nebo přátelé představují další pozitivní faktor, který ovlivňuje spokojenost s dovolenou. Turisté cestující samostatně jsou s kvalitou pobytu zpravidla spokojeni méně než ti, kteří cestují s někým blízkým.

Nejspokojenější jsou Američani, Francouzům vadí špatná doprava

Z geografického hlediska patří k nejméně spokojeným senioři z Francie. Vadí jim zejména nízká kvalita infocenter, čistota veřejných míst a pláží či špatná doprava. Celých 56 % francouzských seniorů cestuje autem, proto si také potrpí na kvalitu silniční sítě a možnost parkování. Britové jsou na svých dovolených mnohem spokojenější. Pochvalují si hlavně krásné, čisté a bezpečné pláže a pohostinnost v ubytovacích zařízeních.

Němce lze nejlépe uspokojit hodnotným jídlem za příznivou cenu, škálou nákupních možností či otevírací dobou obchodů. Na druhou stranu projevují nespokojenost s cenami kulturních a volnočasových aktivit. Nejspokojenější skupinu představují Američané, kteří jsou celkově nadšeni vším, až na možnost parkování a nepříznivým poměrem „value for money“.


Více informací:
Institut turismu
e-mail: institut@czechtourism.cz