Fórum cestovního ruchu

5. ročník konference Fórum cestovního ruchu 2015 se konal 11. a 13. listopadu v Plzni.

Místo konání: Congress Center Parkhotel Pilsen, U Borského parku 31, Plzeň.

Program konference

Prezentace ke stažení

12. 11. 2015 Novinky z činnosti agentury CzechTourism

Monika Palatková (CzechTourism)

Markéta Chaloupková (CzechTourism)

Markéta Vogelová (CzechTourism)

Aleš Pangrác (CzechTourism)

Jan Herget (CzechTourism)

 

12. 11. 2015  Destinační marketing vs. veřejná podpora

Dan Michal (PBA Group)

Monika Palatková (CzechTourism)

Dana Daňová (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy)

Jiří Válka (Krajský úřad Ústeckého kraje)

Jaromír Polášek (Jihočeská centrála cestovního ruchu)

Petr Ptáček (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Luca D’Angelo (Dolomiti Paganella Tourism Board – Trentino, Italy)

Cecelia Adjei (VisitBritain)

Odpovědi na dotazy vznesené na Fóru cestovního ruchu

Hlavní závěry Fóra cestovního ruchu – Téma Veřejná podpora

Podpora cestovního ruchu v České republice by měla více využívat partnerství veřejného a soukromého sektoru. Aktivování finančních zdrojů soukromého sektoru pomáhá/pomůže zvyšovat efektivitu veřejných výdajů.

Inspirací může být německý model podpory, který zapojuje do řízení marketingových kampaní na podporu značky Německo a jeho produktů významné německé podniky (Lufthansa, Deutche Bahn, velké hotelové řetězce apod.)

Pravidla veřejné podpory posilují efektivitu veřejných výdajů. Při správné aplikaci nejsou překážkou podpory cestovního ruchu, ani nezakazují spolupráci veřejného a soukromého sektoru, pouze nastavují podmínky pro její fungování. 

Jak? Například tím, že vyžadují, aby podpora cestovního ruchu byla ze strany veřejného sektoru vůči všem subjektům uplatňována v souladu s objektivními kritérii hospodářské politiky, tj. bez ohledu na místo, sektor či podnik. Není překážkou, pokud se podpora vůči jejím příjemcům (podnikům) projevuje různě, důležité ale je, aby tyto efekty byly nezávislé na celkovém systému podpory cestovního ruchu (poznámka: v tomto textu je skryta definice tzv. obecného opatření, které jako takové veřejnou podporou zakládat nemůže). Podpora státu (veřejného sektoru) musí být programově transparentní a nediskriminační.

 

Postřehy z kulatého stolu

Je český výklad přísnější než v jiných členských zemích?

Výklad práva EU by měl být jednotný, zejména v oblasti, která je podmnožinou hospodářské SOUTĚŽE. Cílem musí být dosažení maximální efektivity vynakládaných veřejných zdrojů.

Je nutná eliminace nabídek poskytovatelů služeb cestovního ruchu v rámci portálů veřejného sektoru?

Obecně nikoliv, ale podpora produktů cestovního ruchu zde nesmí být prvoplánovým cílem, ale nástrojem pro naplňování státní politiky cestovního ruchu.

Cílem politiky cestovního ruchu nemá být zvyšování návštěvnosti konkrétních zařízení, ale zvyšování návštěvnosti určitého regionu jako takového, přičemž nástrojem pro dosažení takového cíle může být zajištění dostupnosti informací o službách poskytovatelů cestovního ruchu za podmínky, že jsou naplňována objektivní kritéria (nikdo nemá preferenční zacházení).

Volba musí být na straně uživatele. Například by se měly programově zaměřit na informování o místním ubytování, než zprostředkovávat služby jednoho nebo určité skupiny hotelů.

Rovnováha mezi finančním postihem a nízkou informační hodnotou kampaní?

Pravidla veřejné podpory vyžadují vrácení zakázané veřejné podpory, včetně tržních úroků. Zjednodušíme-li, veřejná podpora (zakázaná nebo nezakázaná) má vždy hodnotu nadměrného poskytnutého plnění, tj. zde by šlo o zvýhodnění, které vyplývá z dané kampaně. Lze předpokládat, že nízká informační hodnota kampaně přinese nízké zvýhodnění, tudíž i míra penále bude mít nízkou hodnotu.

Maximalizace efektivity kampaní bez vyloučení podnikatelských subjektů?

Poskytovat informace, které pomáhají uživateli služby v jeho orientaci, ale které svojí podstatou nevedou k preferenci jednoho subjektu na úkor druhého (objektivní kritéria bez upřednostňování sektoru, místa, podniku).

Možná je i finanční spoluúčast soukromého sektoru na bázi objektivních kritérií (viz německý model).

Veřejné programy zaměřené na regiony, města, či témata cestovního ruchu.

Přehledy na webových stránkách a v různých brožurách, které přinášejí informace o místních turistických aktivitách a poskytovatelích služeb bez zjevného pořadí nebo preferenčního zacházení. Příklad informací pro uživatele? VISITENGLAND.

Mapové zobrazení subjektů nabízející určitých okruh služeb (ubytování) v dané lokalitě, která je brána jako destinace cestovního ruchu.

Přehledy nabídky ze strany poskytovatelů služeb: Řazení podle abecedy, místa, ceny, vzdálenosti, kvality služeb, možnosti provedení rezervace.

Informace o poskytovatelích služeb: Kontaktní údaje, webové stránky, popis služeb, hodnocení ze strany uživatelů, dostupnost nabídky.