Projekt "Světový den ledového vína" není od roku 2015 agenturou CzechTourism podporován.