Kontakty na zahraniční zastoupení

Kontakty na Oddělení management zdrojových trhů:

 
Mgr. Klára Vysloužilová 
Vedoucí oddělení

E-mail: vyslouzilova@czechtourism.cz
Tel.:  +420 221 580 454

Martina Horová
Manažer pro mezinárodní marketing, vzdálené trhy:
Čína, Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong s působností pro JV Asii, Mexiko s působností pro Latinskou Ameriku, USA s působností pro Kanadu
E-mail: horova@czechtourism.cz
Tel.:  +420 221 580 482
 
Jana Vecánová, Dis
Manažer pro mezinárodní marketing, blízké trhy:
Benelux, Francie, Itálie, Německo, Rakousko s působností pro Švýcarsko, Španělsko s působností pro Portugalsko, Švédsko s působností pro Skandinávii a  Finsko, Velká Británie  s působností pro Irsko
E-mail: vecanova@czechtourism.cz
Tel.:  +420 221 580 408

Mgr. Kristína Pauková
Manažer pro mezinárodní marketing:
Polsko s působností pro Litvu a Lotyšsko, Rusko s působností pro Bělorusko a střední Asii, Slovensko, trhy bez ZZ

E-mail: paukova@czechtourism.cz
Tel.: + 420 221 580 618Činnnost zahraničního zastoupení spočívá v:

  • Spolupráci s médii v destinaci, s cílem maximalizace počtu mediálních výstupů. Za tímto účelem zve novináře do ČR na individuální i hromadné press tripy CzT
  • Spolupráci se subjekty cestovního ruchu v destinaci, spoluorganizaci fam tripů do ČR
  • Nápomoci českým subjektům cestovního ruchu při prezentaci jejich aktivit v destinaci
  • Zajišťování účasti na veletrzích a dalších akcích cestovního ruchu v destinaci
  • Organizaci workshopů a cílených prezentací pro odbornou i laickou veřejnost

Zahraniční zástupci dále vedou seznamy novinářů klíčových médií, seznamy tour operátorů destinace specializovaných na ČR, a připravují přehledy o situaci na trhu destinace.


Seznam zahraničních zastoupení agentury CzechTourism: