Očekávání Institutu turismu agentury CzechTourism z konce roku přitom počítalo se zvýšením jen okolo tří procent. Za výrazným růstem stálo především výrazné oslabení kurzu koruny.

„Ve srovnání s předchozími roky je letos patrné výrazné oživení u řady tradičních evropských trhů, což vyrovnalo dopady negativního vývoje v Rusku,“ uvedl Jan Herget, ředitel Institutu turismu agentury CzechTourism. Během roku rostly zejména příjezdy z blízkých evropských zemí, kterými jsou Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, ale i Nizozemí, Itálie, Španělsko či Velké Británie.

Ze vzdálených trhů zaznamenala rekordní nárůst Jižní Korea (+21,9 %), která tempem růstu letos těsně předstihla tradiční Čínu (21,6 %). Jako perspektivní trh se začíná profilovat Izrael s 12 % růstem. Výrazný pokles naopak statistici zaznamenali u turistů z Ukrajiny (- 19,3 %) a z Ruska       (-13,4 %).

„Dopady krize na ruském trhu nakonec nebyly tak tragické, jak očekávali touroperátoři a aerolinky počátkem roku, kdy se hovořilo o propadech rezervací v řádech  30 - 40 %. Nicméně řada turistů přicestovala do Česka samostatně a především bonitnější klientely se kurzové rozdíly rublu dotkly výrazně méně než střední třídy“, doplnil Herget.

Vyrovnat propady v příjezdech ruských turistů se agentura CzechTourism pokusí i dalšími aktivitami směřujícími na rychle rostoucí čínský trh, jehož turisté utrácejí v České republice značné finanční částky. Agentura CzechTourism bude v roce 2015 lákat čínské turisty prostřednictvím svých zahraničních zastoupení v Šanghaji, Pekingu a Hongkongu. Mezi připravované aktivity se řadí spolupráce v rámci filmového turismu, workshopy, veletrhy a akce pro tamní novináře i tour operátory.

Počty přenocování v roce 2014 stagnovaly na hodnotě 22,2 milionu přenocování. Průměrná doba přenocování mírně poklesla na 2,73 přenocování na příjezd.

 

Více informací:
Mgr. Michaela Klofcová
Vedoucí oddělení Media Relations
ČCCR – CzechTourism
tel.: 420 221 580  274, 775 930 924
e-mail: klofcova@czechtourism.cz

 

Poznámka pro editory: Termínem „zahraniční turista“ se v této zprávě rozumí zahraniční návštěvník ČR, který alespoň jednu noc přenocoval v hromadném ubytovacím zařízení.