Holiday World 2021 - přihláška

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU v oficiální expozici České republiky

SAMOSTATNÝ VÝSTAVNÍ SEKTOR


Výstavní sektor zahrnuje:
 • pronájem výstavní plochy 5m2,
 • stavbu, vybavení a grafiku výstavního sektoru,
 • 2 vystavovatelské průkazy,
 • 1 výstavní katalog,
 • doprava materiálů na veletrh - až do 20 kg,
 • akreditační poplatek, základní zápis do katalogu.

Ostatní ustanovení a storno podmínky:
 • Odesláním el. přihlášky se tato stává závaznou, přičemž Výstavní podmínky Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu jsou nedílnou součástí takové přihlášky.
 • Oficiální a výhradní realizační firmou pro daný veletrh je Rapid, akciová společnost.
 • Veškeré náklady na výstavní sektor a s tím související služby, jakož i storno poplatky, jsou fakturovány realizační firmou.

Zruší-li vystavovatel svou účast na veletrhu, jsou stanoveny následující stornopoplatky:
 • v době od zaslání přihlášky do 2 měsíců před zahájením veletrhu 50 % z ceny za výstavní sektor,
 • v době do 30 dnů před zahájením veletrhu 75 % z ceny za výstavní sektor,
 • v době kratší 30 dnů před zahájením veletrhu 100 % za výstavní sektor.

*  Název firmy v příslušné jazykové mutaci bude použit do katalogu vystavovatelů a jako nápis na výstavním pultu.