Překlady zahraničních právních předpisů k cestovnímu ruchu

DomůAktualityPřeklady zahraničních právních předpisů k cestovnímu ruchu
Na základě programového prohlášení vlády České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo práci na přípravě zákona o cestovním ruchu. Pro tyto účely vznikly překlady právních předpisů vybraných zemí, které by se mohly stát inspirací české legislativní normě – konkrétně ze Slovenska, Švýcarska, Chorvatska a rakouských spolkových zemí Tyrolsko a Horní Rakousko.

Zájem odborné veřejnosti o nový zákon je zřejmý, proto pro představu o tom, jak různorodá a složitá problematika to je, lze prostudovat překlady vybraných norem. Jedná se o pracovní překlady pro potřeby agentury CzechTourism a MMR k tvorbě zákona. Ambicí nebylo obsáhnout celou problematiku legislativní úpravy cestovního ruchu v každé zmiňované zemi, proto byly vybrány jen některé normy, které se nejvíce zabývají tématem řízení cestovního ruchu.  


Překlady některých zahraničních právních předpisů k cestovnímu ruchu si můžete stáhnout zde:

Horní Rakousko
Horní Rakousko_01_2018_Zemský zákon o podpoře cestovního ruchu v Horním Rakousku
Struktura cestovního ruchu v Horním Rakousku

Tyrolsko
Tyrolsko_08_2007_ Nařízení vlády o směrnici k finančnímu řízení a účetnictví turistických svazů
Tyrolsko_10_2017_Nařízení vlády o zařazení turistických svazů do lokálních tříd
Tyrolsko_12_2014_Nařízení vlády, kterým se mění nařízení o příspěvkové skupině z roku 1991

Chorvatsko
Chorvatsko_05_2019_Zakon o turistické dani
Chorvatsko_2019_Zákon o hostinné činnosti
Chorvatsko_2019_Zákon o poskytování služeb v cestovním ruchu
Chorvatsko_05_2019_Zakon o členských příspěvcích

Slovensko
Slovensko_ Zákon o podpore cestovného ruchu

Kanton Freiburg
Zákon o cestovním ruchu v kantonu Freiburg