Pozvánka na veletrh CMT Stuttgart 2022

Pozvánka na veletrh CMT Stuttgart 2022

led 15 2022 - led 23 2022
Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Německu si Vás dovoluje pozvat ke společné účasti na veletrhu CMT Stuttgart 2022 ve Stuttgartu. Do roku 2019 nejnavštěvovanější veletrh cestovního ruchu na evropském kontinentu se koná v termínu 15.- 23. ledna 2022.
Veletrh patří mezi nejvýznamnější akce města Stuttgart a Německa, v roce 2019 jej navštívilo přes 300.000 návštěvníků. Prezentace na veletrhu je vhodná pro zástupce regionů, měst i komerčních subjektů, kteří mají během 9 dnů možnost oslovit návštěvníky veletrhu ze spolkové země Bádensko-Württembersko a z celého Německa. Vzhledem k délce veletrhu nabízíme regionům a jejich partnerům možnost sdílení vystavovatelského sektoru.
 
Upozornění: vycházíme z aktuálně platných nařízení, která konání veletrhu v rámci předem schváleného hygieneckého konceptu umožňují. Není nicméně vyloučeno, že se protipandemická opatření mohou v průběhu příprav změnit a veletrh bude přesunut nebo zrušen.
 
Termín a průběh veletrhu CMT Stuttgart 2022:
15. – 23. ledna 2022
https://www.messe-stuttgart.de/cmt/
 
V rámci účasti organizátor zajistí:
  • prezentační stánek o velikosti 40 m2 s logem #VisitCzechRepublic
  • vystavovatelský pult a barová židle pro každého spoluvystavovatele
  • viditelné označení prezentační plochy logem
 
Každý vystavovatelský subjekt si sám zajišťuje přepravu na místo určení včetně dovozu vlastních propagačních materiálů a ubytování.

Účast na veletrhu pouze za předpokladu min. 3 nahlášených spoluvystavovatelů.
 
Cena za účast činí 40.000 CZK bez DPH.
 
Uzávěrka přihlášky na veletrh: 13. října 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Více informací:
 
Barbora Fajkusová
trade manažerka CzechTourism Německo
e-mail: berlin@czechtourism.com
tel.: +49 30 204 47 70