Bezpečnostní a hygienická pravidla

DomůSafe Travels StampBezpečnostní a hygienická pravidla
Tento dokument obsahuje hygienická doporučení pro různé provozy, které turisté mohou během svého pobytu v České republice navštívit. Doporučení vychází z bezpečnostních pokynů vytvořených profesními asociacemi.
Všechna doporučení byla vytvořena v úzké spolupráci Hospodářskou komorou ČR a s předními představiteli českých epidemiologických a hygienických orgánů. 
 
 • Maloobchod 
 • Restaurace 
 • Ubytovací zařízení 
 • Fitness centra 
 • Sauny 
 • Přírodní a umělá koupaliště 
 • Golfové areály 
 • Lanová doprava 
 • Kina 
 • Eventy 
 • Kongresy a veletrhy
Odkazy: 
Kampaň Spolu proti koronaviru – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

Nápověda pro aplikaci čTečka – Očko doc (mzcr.cz)
 

Maloobchod (Svaz obchodu a cestovního ruchu)

Hygienická opatření 

 • dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo usnesení vlády ČR 
 • 3R – ruce, roušky/respirátory, rozestupy 
 • aplikace pravidel Pandemického plánu retailu dle aktuální situace 
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především madla nákupních vozíků a košíků, kliky, zábradlí, výtahy) 
 • zajistit maximálně možnou cirkulaci vzduchu přirozeně (okny) nebo uměle (VZT) 
 • zajistit vytvoření očkovacích center pro očkování personálu a rodinných příslušníků 
 • pokračovat v testování zaměstnanců obchodu jednou za 7 dní

Facility management 

 • zavedení režimového plánu úklidu 
 • zvýšená frekvence sanitace ploch 

Komunikace se zákazníky 

 • využití in-store rádií a informačních cedulí k pravidelnému informování zákazníků o nařízených opatřeních vlády/MZd a apel na jejich respektování (např. využití dezinfekce při vstupu, dodržování 2 m rozestupů, neshlukování se, upřednostnění bezkontaktní platby kartou) 
 • aktivní vyzývání zákazníků k využití volnějších časů a k omezení počtu nakupujících osob a času stráveného v prodejně (přes sociální sítě, webové stránky, v prodejně)  
 • Informovat zákazníky o základních protiepidemických pravidlech a možnostech očkování

Pohyb po prodejně a placení 

 • zajištění řízení front čekajících zákazníků vyznačením míst pro 2m rozestupy na podlaze u pokladen a obslužných úseků 
 • poskytování jednorázových rukavic a kleští na nabírání v úseku pečiva 
 • umožnění zákazníkům použít pro malé nákupy vlastní tašku a tím eliminovat dotyk  
 • s vozíky/košíky

Opatření pro zaměstnance 

 • poskytování respirátorů (roušek), rukavic, příp. ochranných brýlí zaměstnancům 
 • rozšíření a opakování školení pro zaměstnance se zaměřením na znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy, na ochranné pomůcky (typy, správné užití, manipulace s použitými OP a jejich likvidace), pohyb po prodejně a v zázemí, činnosti směrem k zákazníkovi, činnosti směrem k materiálu 
 • kontrola zaměstnanců před příchodem na směnu, zákaz práce zaměstnanců s respiračními problémy a/nebo zvýšenou teplotou

Obecná provozní opatření 

 • v rámci možností maximálně prodloužit prodejní dobu 
 • provozovatel obchodu zajistí hlídkovou činnost a dodržování pravidel uvnitř prodejny a pokud možno i v nejbližším okolí prodejny

Restaurace (Asociace hotelů a restaurací)

 • dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo usnesení vlády ČR 
 • 3 R – ruce, roušky/respirátory, rozestupy 
 • dezinfekce – na ruce k dispozici u vchodu do restaurace, na WC, antibakteriální mýdla ve výrobních střediscích 
 • stoly – dezinfekce stolů před příchodem nového zákazníka + případně madla židlí a sedáky (pokud možné) 
 • nabídkové lístky v provedení, kdy je možno po každém použití dezinfikovat, případně stejné pravidlo pro elektronické lístky, podpora plateb kreditní kartou 
 • odstranění všech předmětů ze stolu (vyjma svíček a dekorace), kterých se hosté opakovaně dotýkají – nabídkové karty a stojánky, pivní tácky (omyvatelné nebo výměna s každým hostem) 
 • dochucovací prostředky – v uzavřených a omyvatelném balení – po každé návštěvě dezinfekce 
 • provozovatel restaurace má zpracován písemně postupy pro zajištění bezpečnosti personálu před virovou nákazou 
 • zvýšená sanitace skla a mytí nádobí – minimální teploty 60 °C 
 • personál – pravidelné školení, kontrola zaměstnanců před příchodem na směnu a zákaz práce zaměstnanců s respiračními problémy a zvýšenou teplotou 
 • pravidelná denní dezinfekce provozovny včetně sanitárního zařízení a nádržek pro vysoušení rukou 
 • zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu přirozeně (okny) nebo uměle (VZT) 
 • k ověření bezinfekčnosti hosta využívat aplikaci čTečka, případně digitální certifikát EU COVID 
 • při návštěvě je nutno, aby host prokázal svou bezinfekčnost 
 • informovat hosty o základních protiepidemických pravidlech a možnostech očkování

Ubytovací zařízení (Asociace hotelů a restaurací)

 • dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo usnesení vlády ČR 
 • 3 R – ruce, roušky/respirátory, rozestupy. 
 • dezinfekce k dispozici u vchodu a na recepci. 
 • zvýšená hygienická opatření a pravidelná dezinfekce předmětů a ploch, kterých se dotýká více osob např.: 
 • veřejné prostory, recepce – stolky, židle, pulty, magnetické karty – klíče, platební terminály, pera, madla, kliky, zábradlí, vypínače, výtahy). 
 • pokoje – dávkovače v koupelně, ovládání, vypínače, fény, coffee sety, telefony, lampičky, manuály služeb, minibary, žehlička a žehlící prkno, tlačítka trezorů atd. Omezení používání předmětů na pokoji – časopisy, psací potřeby, přehozy přes postel, dekorativní polštáře atd. Věnovat pozornost jednorázovým kosmetickým přípravkům na pokojích. Po každém odjezdu hosta v případě, že je to možné, obaly nepoužitých kosmetických přípravků dezinfikovat. 
 • nastavená přísná pravidla pro skladování a čištění pracovních oděvů a praní prádla. 
 • zabezpečit bezpečnou manipulaci s prádlem, aby nedošlo ke kontaminaci (prádlo použité, pytle po úklidu, přísné oddělení prádla použitého X čistého). 
 • zajistit maximálně možnou cirkulaci vzduchu přirozeně (okny) nebo uměle (VZT). 
 • dezinfekční a ochranné pomůcky pro zaměstnance (roušky, respirátory, jednorázové rukavice, čistící a dezinfekční roztoky na ruce, jednorázové ubrousky, ochranné clony např. recepce atd.). 
 • aktivní podpora nabídky online check-in/out, pokud má ubytovací zařízení tyto technologie, případně samoobslužné kiosky. 
 • zavedení standardů prevence a postupů v případě podezření z onemocnění, postupů v případě prokázání výskytu onemocnění v ubytovacím zařízení, pravidelné školení personálu 
 • personál – pravidelné školení, kontrola zaměstnanců před příchodem na směnu, zákaz práce zaměstnanců s respiračními problémy a/nebo zvýšenou teplotou 
 • k ověření bezinfekčnosti hosta využívat aplikaci čTečka, případně digitální certifikát EU COVID 
 • při návštěvě je nutno, aby host prokázal svou bezinfekčnost. 
 • informovat hosty o základních protiepidemických pravidlech a možnostech očkování.

Fitness centra (Česká komora fitness)

FITNESS CENTRUM

 • dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo usnesení vlády ČR 
 • v našich prostorech probíhá pravidelný důkladný úklid a dezinfekce prostoru i pomůcek 
 • zajistit maximálně možnou cirkulaci vzduchu přirozeně (okny) nebo uměle (VZT) 
 • 3R – ruce, roušky/respirátory, rozestupy 
 • skupinové aktivity organizujeme s časovými odstupy mezi jednotlivými lekcemi 
 • personál – pravidelné školení, kontrola zaměstnanců před příchodem na směnu, zákaz práce zaměstnanců s respiračními problémy a/nebo zvýšenou teplotou 
 • k ověření bezinfekčnosti klienta používat aplikaci čTečka, případně digitální certifikát EU COVID

KLIENT

 • pokud se necítíte dobře, odložte návštěvu u nás až na dobu, kdy se budete cítit zcela v pořádku 
 • používejte pravidelně dezinfekční prostředky pro hygienu rukou 
 • po každém cvičení pečlivě použité pomůcky dezinfikujte 
 • při návštěvně je nutno, aby klient prokázal svou bezinfekčnost 
 • informovat klienty o základních protiepidemických pravidlech a možnostech očkování

Sauny (Česká komora fitness)

 • dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo usnesení vlády ČR 
 • omezení provozní kapacity  
 • pravidelné testování personálu i klientů při příchodu do provozovny AG nebo PCR testy (popř. Nahrazeno dokladem o očkování nebo testem na protilátky/90denní lhůty po prodělaném onemocnění COVID-19) 
 • Covid Touch Pointy v celém prostoru provozovny, pravidelný úklid a stěr podlah a dotykových ploch virucidními prostředky, dezinfekce a větrání všech prostor 
 • zákaz saunových ceremoniálů 
 • minimální teplota saun 70 °C 
 • režimová opatření v prostorách šaten a sprch 
 • 3R – ruce, roušky/respirátory, rozestupy; výjimka pro roušky/respirátory v případě prostorů saun a sprch 
 • k ověření bezinfekčnosti klienta používat aplikaci čTečka, případně digitální certifikát EU COVID 
 • při návštěvně je nutno, aby klient prokázal svou bezinfekčnost 
 • obdobná pravidla aplikovat i v případě kryosaun a parních saun 
 • informovat klienty o základních protiepidemických pravidlech a možnostech očkování 
 • personál – pravidelné školení, kontrola zaměstnanců před příchodem na směnu, zákaz práce zaměstnanců s respiračními problémy a/nebo zvýšenou teplotou

Přírodní a umělá koupaliště (Česká komora fitness)

 • dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo usnesení vlády ČR 
 • omezení provozní kapacity  
 • pravidelné testování personálu i klientů při příchodu do provozovny AG nebo PCR testy (popř. Nahrazeno dokladem o očkování nebo testem na protilátky/90denní lhůty po prodělaném onemocnění COVID-19) 
 • Covid Touch Pointy v celém prostoru provozovny, pravidelný úklid a stěr podlah a dotykových ploch virucidními prostředky, dezinfekce a zajistit maximálně možnou cirkulaci vzduchu přirozeně (okny) nebo nuceně (VZT). 
 • 3R – ruce, roušky/respirátory, rozestupy; výjimka pro roušky/respirátory v případě prostorů sprch 
 • režimová opatření v prostorách šaten a sprch 
 • k ověření bezinfekčnosti klienta používat aplikaci čTečka, případně digitální certifikát EU COVID 
 • při návštěvně je nutno, aby klient prokázal svou bezinfekčnost 
 • informovat klienty o základních protiepidemických pravidlech a možnostech očkování 
 • personál – pravidelné školení, kontrola zaměstnanců před příchodem na směnu, zákaz práce zaměstnanců s respiračními problémy a/nebo zvýšenou teplotou

Golfové areály (Česká komora fitness)

 • dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo usnesení vlády ČR 
 • pravidelné testování personálu AG nebo PCR testy (popř. Nahrazeno dokladem o očkování nebo testem na protilátky/90denní lhůty po prodělaném onemocnění COVID-19) 
 • 3R – ruce, roušky/respirátory, rozestupy.  
 • Covid Touch Pointy v celém prostoru golfového areálu, pravidelný úklid, dezinfekce a zajistit maximálně možnou cirkulaci vzduchu přirozeně (okny) nebo nuceně (VZT) a pravidelná dezinfekce všech pomůcek (golfové vozíky, golfové hole v půjčovně…) 
 • intenzivní komunikace všech bezpečnostních a režimových opatření v prostoru recepce, na startu a dalších vhodných a viditelných místech 
 • k ověření bezinfekčnosti klienta používat aplikaci čTečka, případně digitální certifikát EU COVID 
 • při návštěvně je nutno, aby klient prokázal svou bezinfekčnost 
 • informovat klienty o základních protiepidemických pravidlech a možnostech očkování 
 • personál – pravidelné školení, kontrola zaměstnanců před příchodem na směnu, zákaz práce zaměstnanců s respiračními problémy a/nebo zvýšenou teplotou

Lanová doprava (Asociace lanové dopravy)

Obecná doporučení pro provoz lanové dopravy 

 • dodržování platných vládních nařízení nebo opatření Ministerstva zdravotnictví 
 • zajistit dostupnost dezinfekčních prostředků 
 • informovat cestující o základních protiepidemických pravidlech a možnostech očkování 

Seznam doporučených preventivních opatření na pracovišti 

 • všichni pracovníci si pravidelně a důkladně myjí a desinfikují ruce 
 • zvýšená ochrana pracovníků z rizikových skupin 
 • uvolnit z práce rizikové pracovníky 
 • důrazně dodržovat aktuálně platná vyhlášená mimořádná opatření 
 • personál – pravidelné školení, kontrola zaměstnanců před příchodem na směnu, zákaz práce zaměstnanců s respiračními problémy a/nebo zvýšenou teplotou.  
 • pravidelná dezinfekce předmětů a pracovních nástrojů 
 • možnost bezkontaktního měření teploty 
 • implementace těchto doporučení do vnitřních předpisů 

Seznam doporučených preventivních opatření k zákazníkům 

 • informujte o pravidlech a užívání ochranných pomůcek 
 • preferujte bezhotovostní nebo on-line prodej skipasů 
 • 3 R – ruce, roušky/respirátory, rozestupy 
 • dezinfikujte místa kontaktu (kasa, pult, automat, WC,…) 
 • management front 
 • eliminujte shromažďování zákazníků na výstupu LD, LV 
 • vybavte provozovnu bezkontaktním teploměrem

Kina (Asociace producentů v audiovizi)

 • dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo usnesení vlády ČR 
 • 3 R – ruce, roušky/respirátory, rozestupy 
 • management front 
 • bude preferován on-line prodej vstupenek 
 • na každé provozní směně kina bude vyčleněna osoba pro dohlížení na dodržování pravidel 
 • bezpečnostní pokyny budou zobrazovány na obrazovkách, ve foyer a na plátně v sálech kin 
 • ve vstupu a toaletách bude umístěn dávkovač dezinfekce 
 • bude probíhat průběžný úklid při provozu, denní úklid bude prováděn dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné hygienické stanice 
 • v celém prostoru kina je povinné trvalé nošení respirátoru vyjma případu, kdy je po nezbytnou dobu konzumace respirátor povolen sejmout 
 • zajistit maximálně možnou cirkulaci vzduchu přirozeně (okny) nebo uměle (VZT) 
 • k ověření bezinfekčnosti klienta používat aplikaci čTečka, případně digitální certifikát EU COVID 
 • při návštěvně je nutno, aby klient prokázal svou bezinfekčnost 
 • informovat klienty o základních protiepidemických pravidlech a možnostech očkování 
 • personál – pravidelné školení, kontrola zaměstnanců před příchodem na směnu, zákaz práce zaměstnanců s respiračními problémy a/nebo zvýšenou teplotou

Eventy (Česká eventová asociace)

Základní organizační pravidla 

 • Dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo usnesení vlády ČR. 
 • Prodej a distribuce vstupenek - prodej vstupenek na místě konání akce se zajištěním seznamu hostů a informovanosti hostů 
 • Guest list a staff list - seznam osob, které byly přítomné při akci nebo instalaci a deinstalaci akce 
 • Komunikace před a po akci - informace o pravidlech aplikovaných na akci a osobním desateru 
 • Registrace a vstup - rozestupy v prostoru registrace, rozestupy v prostoru registrace 
 • Setup venue - jednoduchý snadno dezinfikovatelný mobiliář, využití venkovních prostor 
 • Komunikace pravidel na akci - infotabule v prostoru akce 
 • Program - oddělení účinkujících od hostů 
 • Pravidla pro dodavatele - komunikace, seznam a zdraví pracovníků, kontrola TON 
 • NoCovid team - NoCovid manager + zajišťující dodržování pravidel, detailní pokyny pro Nocovid managera 
 • Personál - pravidelná hygiena, minimalizace kontaktu s hosty, optimalizovat množství a pohyb personálu 
 • Informovat klienty o základních protiepidemických pravidlech a možnostech očkování 
 • K ověření bezinfekčnosti klienta používat aplikaci čTečka, případně digitální certifikát EU COVID 
 • Při návštěvně je nutno, aby klient prokázal svou bezinfekčnost 

Základní hygienická pravidla 

 • Úklid a dezinfekce prostoru - provádí se před akcí a po akci, příp. mezi jednotlivými představeními, umytí povrchů teplou vodou s přidáním detergentu, dezinfekce všech kontaktních ploch 
 • Dezinfekce ploch během akce - dezinfekce ploch, se kterými přicházejí hosté do přímého kontaktu 
 • Dezinfekce rukou - dávkovače s dezinfekcí na ruce 
 • Vybavení a provoz toalet - pravidelný úklid a dezinfekce, jednorázové ručníky, dezinfekce v prostoru toalet a nádržek na vysoušení rukou 
 • Čistý vzduch - intenzivní větrání, zvýšená výměna vzduchu - nastavení vzduchotechniky, otevření oken, mechanika větrání vychází z doporučení SZÚ 

Základní pravidla pro catering 

 • Výdej a servírování jídla - servírované menu, výdej za plexi stěnou 
 • Výdej nápojů - výdej a příprava nápojů personálem 
 • Platba při prodeji - oddělení místa výdeje a místa platby, doporučená bezkontaktní bezhotovostní platba 
 • Catering – personál - pravidelná hygiena, minimalizace kontaktu s host

Kongresy a veletrhy (BVV Brno)

 • dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo usnesení vlády ČR 
 • 3 R – ruce, roušky/respirátory, rozestupy 
 • on-line registrace a prodej vstupenek (běžná praxe k zabránění front při vstupu)  
 • evidence účastníků vč. kontaktních údajů  
 • vstup lze podmínit povinnou registrací na konkrétní den (kontrola maximálního počtu denních návštěvníků)  
 • pavilony jsou dispozičně řešeny tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy 

Navrhovaná organizační opatření pro proveditelnost akcí  

 • regulace počtu osob na expozicích je dána tím, že vystavovatelé mají nasmlouvána obchodní jednání dopředu na základě registračních pozvánek na všechny dny konání akce. Na expozicích návštěvníky regulují hostesky. (Lze regulovat dle velikosti expozice.)  
 • u akcí lze omezit vstup pro studenty a snížit tak celkovou návštěvnost akcí, bude-li nutné 
 • umístění stravování bude dispozičně řešeno dle aktuálních pravidel, a to tak, aby nedocházelo k většímu shluku osob  
 • využití mobilní aplikace BVV/areálový rozhlas pro informovanost a regulaci pohybu osob, který je v nejfrekventovanějších pavilonech monitorován kamerovým systémem 

Hygienická opatření 

 • vstup povolen pouze osobám bez akutních zdravotních potíží (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – zaměstnanci BVV a vystavujících firem předloží TON  
 • při vstupu do areálu lze u vchodů/turniketů měřit vstupujícím osobám teplotu digitálními teploměry (+ gel na ruce, ozon, UV záření v případě potřeby)  
 • rozmístění informačních tabulí s hygienickými pokyny (vstupy, vstupy do pavilonů)  
 • informace pro vystavovatele a návštěvníky (newsletter, podmínky účasti) – stanovená pravidla chování a hygieny lze zahrnout do výstavních podmínek (rozestupy, maximální kapacity osob na stánku apod.)  
 • udržování hygienické úrovně (dezinfekční stojany, dezinfekce výstavních a konferenčních prostor dle potřeby), prostory WC se zvýšenou frekvencí úklidu, dezinfekční mýdlo všude k dispozici, dezinfekce madel a pásů eskalátorů apod. (zajišťuje smluvní firma se zkušeností s úklidem v nemocnicích) 
 • logistika a způsob stravování v areálu a na expozicích – dle aktuálně platných pravidel 
 • expozice budou řešeny tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy pro pohyb osob 
 • zákaz vstupu osob podléhajících karanténě 
 • čištění vzduchotechniky/instalace nových filtrů před akcí + dostupné prostředky filtrace vzduchotechniky, zajistit maximálně možnou cirkulaci vzduchu přirozeně (okny) nebo uměle (VZT) 
 • konferenční místnosti lze před a po akcí dezinfikovat (dezinfekční mlha) 
 • stálá přítomnost IZS + lékařské pohotovosti (standard)