Vzdělávání

DomůVzdělávání

Vzdělávací akce

Akademie cestovního ruchu: Silný brand aneb proč se věnovat vlastní značce?
05.04.2023 09:00 GMT +2 - 05.04.2023 12:00 GMT +2

Akademie cestovního ruchu: Silný brand aneb proč se věnovat vlastní značce?

Agentura CzechTourism pokračuje ve vzdělávacím programu Akademie cestovního ruchu. V rámci probíhajícího seriálu zveme všechny zájemce k účasti na dvou dubnových setkáních, které se budou věnovat právním tématům. První díl ponese název Silný brand aneb proč se věnovat vlastní značce?

Tento seminář bude rozdělený do následujících čtyřech bloků:
- Značka z pohledu právního,
- Budování a rozvoj značky,
- Právní ochrana značky,
- Proč se věnovat vlastní značce aneb co si odnést ze semináře?

Seminář povede DANIEL REJMAN, advokát a zakladatel advokátní kanceláře REJMAN advokáti s.r.o. poskytující právní služby více než dvacet let (od roku 2022 prostřednictvím právnické osoby) tuzemské a zahraniční klientele, obchodním společnostem a jiným korporacím včetně neziskových organizací, ale také jednotlivcům nejen z řad podnikatelů. Zaměřuje se na obchodní a firemní právo, nemovitosti, procesní agendu a poradenství managementu. V rámci svých aktivit se zabývá také problematikou budování, rozvoje a právní ochrany značky. Při poskytování právních služeb je usilováno o právní prevenci, neboť zpravidla bývá levnější a jednodušší vzniku problému předcházet, než jej následně nákladně a složitě řešit.

Obsah je přizpůsobený potřebám cílové skupiny.

Pro všechny registrované zájemce je zajištěný online přenos.

Školení proběhne zdarma.
Číst více…
Exportní workshop: Aktuální situace na zdrojových trzích - Rakousko a Německo
12.04.2023 10:00 GMT +2 - 12.04.2023 11:00 GMT +2

Exportní workshop: Aktuální situace na zdrojových trzích - Rakousko a Německo

Exportní workshop - Aktuální situace na zdrojových trzích - Rakousko a Německo

Chcete se dozvědět aktuální informace z trhů Rakousko a Německo? Máte zájem o navázání spolupráce s našimi zahraničními zastoupeními? Se situací na tamních trzích vás seznámí Markéta Chaloupková, ředitelka zahraničního zastoupení agentury CzechTourism v Německu, a Roman Hrdina, ředitel zahraničního zastoupení agentury CzechTourism v Rakousku, s působností pro Švýcarsko.
Číst více…
Akademie cestovního ruchu: Compliance aneb cesta k „právnímu souladu“
19.04.2023 09:00 GMT +2 - 19.04.2023 12:00 GMT +2

Akademie cestovního ruchu: Compliance aneb cesta k „právnímu souladu“

Agentura CzechTourism pokračuje ve vzdělávacím programu Akademie cestovního ruchu. V rámci probíhajícího seriálu zveme všechny zájemce k účasti na dvou dubnových setkáních, které se budou věnovat právním tématům. Druhý díl ponese název Compliance aneb cesta k „právnímu souladu“.

Tento seminář bude rozdělený do následujících čtyřech bloků:
- Nastavení transparentních interních pravidel s důrazem na prevenci,
- Právně bezpečný smluvní rámec pro podnikání aneb na co nezapomenout ve smlouvách,
- Řešení sporů a právní prevence v zájmu předcházení jejich vzniku,
- Jak vyhovět relevantním zákonným požadavkům a neztratit se v „moři předpisů“.

Seminář povedou DANIEL REJMAN a MARKÉTA STÁRKOVÁ, advokáti právní firmy REJMAN advokáti s.r.o. Pražská kancelář se zaměřuje na obchodní a firemní právo, nemovitosti, řešení sporů a poradenstvím managementu. Právní služby jsou poskytovány tuzemské a zahraniční klientele, obchodním korporacím, fyzickým osobám, podnikatelům i osobám z nepodnikatelské sféry. V rámci právních služeb je kladen vysoký důraz na právní prevenci a se záměrem předcházet vzniku právních problémů, než je následně řešit a napravovat. Uvedená právní firma se věnuje mj. identifikaci právních rizik a implementaci odpovídajících compliance procesů za účelem dosažení nejen lepšího právního souladu na straně klienta, ale i vyššího právního povědomí na straně jeho zaměstnanců a spolupracovníků.

Obsah je přizpůsobený potřebám cílové skupiny.

Pro všechny registrované zájemce je zajištěný online přenos.

Školení proběhne zdarma.
Číst více…
Akademie cestovního ruchu: Jak vnímají rezidenti cestovní ruch aneb představení výsledků marketingového průzkumu Iritace rezidentů
17.05.2023 09:00 GMT +2 - 17.05.2023 11:00 GMT +2

Akademie cestovního ruchu: Jak vnímají rezidenti cestovní ruch aneb představení výsledků marketingového průzkumu Iritace rezidentů

Agentura CzechTourism ve spolupráci s výzkumnými agenturami MindBridge Consulting a Incomind Vás zve na on-line prezentaci výsledků průzkumu Iritace rezidentů a hlavních závěrů z Trackingu příjezdového a domácího cestovního ruchu. Pokud Vás zajímají odpovědi na následující otázky, je tento workshop určen právě Vám.

Jak místní obyvatelé ve 151 turisticky exponovaných lokalitách vnímají cestovní ruch?
Jak se na cestovní ruch dívá obecná populace?
Jaké jsou hlavní problémy spojené s cestovním ruchem?
Je to samotný počet návštěvníků nebo jen nedostatečná doprovodná infrastruktura?
Odhadnete, kterých 10 lokalit má nejvyšší celkový index iritace?

Během 90 minut představíme detailní výsledky tohoto rozsáhlého marketingového průzkumu. A závěrečných 30 minut bude patřit Vašim dotazům.

Prezentaci povede SOŇA MACHOVÁ, která se věnuje marketingovému výzkumu více než 15 let. Nejvíce zkušeností v této oblasti získala ve výzkumných agenturách Factum Invenio (dříve TNS Factum) a Ipsos, kde vedla řadu projektů zejména pro klienty z oblasti B2B. Poté nastoupila do agentury CzechTourism, kde je od roku 2015 vedoucí oddělení marketingového výzkumu.

Pro všechny registrované zájemce je zajištěný online přenos.

Workshop proběhne zdarma.
Číst více…