Projekt e-Turista

Projekt e-Turista

DomůProjekt e-Turista
Projekt e-Turista sníží administrativní zátěž podnikatelům, přinese data o turistech a usnadní výběr místních poplatků.
Chystaný projekt bude financován z Národního plánu obnovy, přičemž funkční systém s napojením na ubytovatele by měl být dokončen do konce roku 2025. Úvodní fáze projektu zahranuje především odborné diskuze napříč dotčenými resorty, s podnikateli v turismu a v neposlední řadě se samotnými obcemi.

V rámci přípravy dojde k vytvoření legislativního prostředí a systému pro registraci hostů ubytovacích zařízení v celém Česku, který bude v reálném čase generovat informace o počtech a složení domácích i zahraničních turistů, a zároveň poslouží jako rozhraní pro platbu místních poplatků z pobytu a odesílání povinných hlášení cizinecké policii.

„V současné době podnikatelé v cestovním ruchu nevidí, kolik se vybere a kam směřují příjmy z místních poplatků v obci, ve které podnikají. Současně mnoho obcí místní poplatky kvůli administrativní zátěži vůbec nevybírá. Jedním z cílů projektu e-Turista je poskytnout obcím jednoduchý nástroj pro jejich výběr,“ říká Jan Herget, ředitel CzechTourism a doplňuje: „Přál bych si, aby projekt e-Turista pomohl městům zbohatnout z cestovního ruchu a současně, aby obce část takto získaných financí věnovaly zpět na podporu místních podnikatelů.“  

Koordinaci a realizaci projektu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Agentura CzechTourism poskytuje součinnost při přípravě projektu.

           
 
Pro více informací:


Petr Janeček
Institut turismu 
janecek@czechtourism.cz

Přínosy projektu e-Turista


Obecné přínosy 

 • zefektivnění sběru a reportování dat, digitalizace výběru poplatku z pobytu;
 • snížení administrativní zátěže provozovatelů ubytovacích zařízení;
 • zpřesnění informací o návštěvnosti Česka a v přenesené míře i operativní dostupnost informací pro hodnocení ekonomického dopadu turismu na regionální i národní ekonomiku;
 • projekt je dalším krokem k digitalizaci turismu, která je v současnosti celosvětovým trendem a nezbytnou součástí státní strategie.


Konkrétní přínosy 


Pro obce
 • efektivní nástroj pro výběr místních poplatků;
 • přístup do online systému a přehled o ubytovaných hostech (v anonymizované podobě) v reálném čase.
Pro ubytovatele
 • jedno místo pro registraci hostů;
 • automatizovaná kniha návštěv;
 • automatizovaný výpočet odvodu místního poplatku;
 • pravidelné aktualizace dle platných předpisů.
Pro turismus/aktéry turismu/organizace destinačního managementu
 • jednoduchý a jednotný sběr údajů o turistech;
 • automatizované doručování údajů do národních institucí;
 • soupis poskytovatelů ubytování;
 • vlastní reporty s ukazateli cestovního ruchu v reálném čase.