CzechTourism zveřejnil výběr sportovních a kulturních akcí s nimiž zahájí jednání o partnerství na letošní rok

CzechTourism zveřejnil výběr sportovních a kulturních akcí s nimiž zahájí jednání o partnerství na letošní rok

DomůAktualityCzechTourism zveřejnil výběr sportovních a kulturních akcí s nimiž zahájí jednání o partnerství na letošní rok
Česká centrála cestovního ruchu zveřejnila seznam osmdesáti sportovních nebo kulturních akcí roku 2021, které mají silný potenciál přilákat zahraniční turisty a zvýšit poptávku po službách cestovního ruchu v České republice či konkrétním regionu.
Z celkem 173 přihlášených subjektů je vybrala odborná komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Národní sportovní agentury, Poslanecké sněmovny ČR, České unie cestovního ruchu a agentury CzechTourism.
 
Spolupráce bude probíhat formou propagace České republiky v rámci nabídnutého mediálního prostoru a marketingového plnění. Jednání se všemi organizátory a pořadateli akcí zahájí agentura vstupním workshopem.
 
Kulturní a sportovní akce mohou významně pomoci s oživením cestovního ruchu nejen v regionech, ale v celém Česku. Česká centrála cestovního ruchu má na tuto spolupráci připraveno 27 milionů korun,“ řekl Jan Herget ředitel agentury CzechTourism.
 
Výzva k partnerské spolupráci s kulturními a sportovními akcemi na rok 2021 byla zahájena 3. 12. 2020 a ukončena 3. 1. 2021.

Výběr akcí probíhal na základě veřejné metodiky hodnocení ve třech krocích: 1) vyhodnocení evaluačního formuláře a zařazení do jednotlivých kategorií, 2) výběr globálních eventů a top eventů odbornými komisemi, 3) výběr top eventů a regionálních eventů zástupci krajů ČR.

 Odborná komise byla složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR (zástupci), Ministerstva kultury ČR (Jiří Vzientek, Petr Hnízdo), Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (zástupce), Národní sportovní agentury (Milan Hnilička), Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Adam Kalous), České unie cestovního ruchu (Viliam Sivek) a agentury CzechTourism (Veronika Janečková). 

Výsledkem hodnocení je návrh osmdesáti subjektů, se kterými zahájí agentura CzechTourism jednání o partnerství.
 
Maximální finanční částka určená ke spolupráci byla pro jednotlivé kategorie stanovena na základě jednání odborných komisí a s ohledem na celkový rozpočet. Výše konkrétní finanční spolupráce bude závislá na dodaném plnění a její výpočet probíhá dle zveřejněné metodiky. Všem organizátorům a pořadatelům, i těm, kteří se svou žádostí neuspěli, nabízí agentura možnost nefinanční spolupráce formou prezentace akce na portálu www.kudyznudy.cz
 
PŘEHLED EVENTŮ K JEDNÁNÍ O PARTNERSTVÍ


Více informací:

Lukáš Bajer, projektový manažer eventová partnerství
+420 604 512 642
 bajer@czechtourism.cz