Agentura CzechTourism pokračuje v propagaci kongresové turistiky na španělském trhu

DomůAgentura CzechTourism pokračuje v propagaci kongresové turistiky na španělském trhu
Na jarní měsíce letošního roku připravilo zahraniční zastoupení agentury CzechTourism ve Španělsku ve spolupráci s Czech Convention Bureau sérii akcí zaměřených na propagaci kongresové turistiky. Již na polovinu března byla připravená prezentace určená primárně pro španělské MICE nákupčí, kteří se nejen seznámili s incentivními možnostmi v regionech, ale zároveň se i zúčastnili virtuální moderované degustace českého piva.
V úvodní části byli účastníci seznámeni s aktuální situací v České republice, na které navázalo představení kongresového potenciálu destinace. „Vzhledem k charakteru akce jsme se v této části zaměřili na vybrané zážitkové a incentivní programy v regionech, ve kterých jsme zdůraznili aktivity spojené s gastronomií“, přibližuje Tereza Matějková, vedoucí manažer Czech Convention Bureau. Prezentace byla doplněna představením partnera akce, společnosti Dizak Ketex.

Na prezentaci navázala komentovaná degustace piva Primátor, v rámci které byl představen nejen samotný pivovar a program Zažij Primátor, ale také město Náchod a možnosti, které tato oblast pro turistiku nabízí.

„Virtuálniho eventu se zúčastnilo celkem 43 silných hráčů na poli incentivní turistiky, většina z Madridu, Barcelony, Malagy, Valencie i Bilbaa, kteří hodnotili celou akci velmi pozitivně. Největší přínos aktivity je v této době edukační a PR“, říká o akci Markéta Lehečková, ředitelka zastoupení CzechTourism ve Španělsku.

V dubnu navázala propagace v odborném časopisu Meet In, která představila Prahu nejen z pohledu incentivních možností, ale také její unikátní venues pro pořádání kulturních, společenských i odborných akcí. Meet In vychází v tištěné podobě o nákladu 14.000 výtisků a má 35.000 čtenářů, web udává 50.000 návštěv při 5.200 jedinečných uživatelých. Newsletter s článkem o Praze byl zaslán na 23.200 kontaktů ve Španělsku a 9.000 kontaktů v Latinské Americe. Časopis je určen především pro travel managery a meeting plannery.

17. – 18- května bude Česká republika zastoupena na odborném workshopu Fitur MICE, který je součástí nejvýznamnějšího veletrhu na španělském trhu Fitur Madrid.

Více informací:
Markéta Lehečková
Ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism ve Španělsku
leheckova@czechtourism.com
 
Tereza Matějková
Vedoucí manažer Czech Conventioon Bureau
matejkova@czechtourism.cz