Zástupci evropských národních convention bureaus společně řešili aktuální výzvy v oblasti MICE

Zástupci evropských národních convention bureaus společně řešili aktuální výzvy v oblasti MICE

DomůAktualityZástupci evropských národních convention bureaus společně řešili aktuální výzvy v oblasti MICE
Již 17. setkání Strategické Aliance Evropských Národních Convention Bureau proběhlo v polovině září tentokrát v portugalském Lisabonu.
Hlavním tématem setkání aliance, která sdružuje již 28 evropských zemí a jejíž hlavním posláním je výměna zkušeností, sdílení know-how i společné projekty v oblasti kongresové turistiky, byla tentokrát problematika otevřených dat a role národního convention bureau v procesu digitální transformace odvětví.

Součástí zasedání byl také odborný workshop zaměřený na sociální a ekonomické dopady pořádání akcí a na hledání dlouhodobých pozitivních efektů, které může pořadatelství akcí destinaci přinést, včetně možností jejich měření.

V rámci zasedání bylo schváleno také přistoupení Anglie coby nového člena.

„Členství České republiky v evropské alianci je pro nás velkým přínosem, a to nejen díky možnosti ovlivnit společné projekty a zasáhnout do témat, která jsou pro nás důležitá. Řada výzev, které jsou před námi, je obdobných pro většinu národních convention bureaus a sdílení informací v rámci aliance spolu s hledáním možných rešení nám umožňuje posouvat se dále,“ shrnuje Tereza Hofmanová, vedoucí manažer Czech Convention Bureau.
 
Více informací:
Ing. Tereza Hofmanová
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
ČCCR – CzechTourism
hofmanova@czechtourism.cz