Agentura CzechTourism oslovila německou MICE a business klientelu

Agentura CzechTourism oslovila německou MICE a business klientelu

DomůAktualityAgentura CzechTourism oslovila německou MICE a business klientelu
Německo je veletržní a kongresová mocnost, díky velikosti a bonitě trhu nesmírně důležitá také pro rozvoj obchodního turismu v České republice. V první polovině letošního roku se proto agentura CzechTourism zaměřila na oslovení bonitních německých společností i asociací.
„Již v polovině dubna jsme se zúčastnili specializovaného MICE fóra M&I Healthcare Berlin, kde jsou cílovou skupinou společnosti pohybující se ve farmaceutickém průmyslu – mohou to být nejrůznější lékařské asociace nebo agentury specializující se na tento segment. Ten se vyznačuje velmi specifickými legislativními požadavky a podmínkami, které musí organizátor bezpodmínečně znát,“ přibližuje Tereza Hofmanová, vedoucí manažer Czech Convention Bureau.
 
Na přelomu května a června proběhl po covidové pauze největší evropský veletrh pro segment MICE -  Imex Frankfurt, kde se setkávají globální organizátoři akcí a nákupčí se zástupci destinací a venues. Poslední ročník zaznamenal přes přetrvávající výpadek části asijských buyers, daných tehdy stále platnými antipandemickými opatřeními pro cestování do zahraničí, přesvědčivý návrat. Zúčastnilo se jej celkově na 9300 odborníků z globálního businessu, kteří během tří dnů uskutečnili více než 42 tisíc schůzek. Expozice České republiky byla plně obsazena 18 vystavovateli, kteří i v letošním roce měli možnost čerpat 50 % finanční příspěvek na účast poskytovaný agenturou CzechTourism.
 
V prvních červencových dnech (6. – 7. 7.) se Česká republika znovu představila německým nákupčím – tentokrát na networkingové akci zaměřené na bavorské nákupčí – MEET Germany Summit Mnichov.
 
„Meet Germany je největší sdružení odborníků na poli event – a business turismu v celém regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko), které spojuje téměř 4000 organizací. Českou republiku reprezentoval společný info point zastoupený CzechTourism Německo, Carlsbad Convention Bureau a společností Passion for Prague,“ uvádí Markéta Chaloupková, ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism Německo.
 
„Naše spolupráce s CzechTourism Německo v oblasti MICE začala v letošním roce úspěšnou účastí na veletrhu IMEX ve Frankfurtu. Nyní jsme společně reprezentovali Českou republiku jako MICE destinaci pro nákupčí z Bavorska v rámci MEET GERMANY SUMMITU v Mnichově a zároveň rozjíždíme plánování společného fam tripu. Česká republika je svou kvalitou služeb, atraktivitou prostředí i dostupností ideální destinací pro německý trh MICE. Spolupráce a vzájemná podpora CzechTourismu a DMC agentur je klíčová při propagaci České republiky a jejího potenciálu v oblasti business turismu,“ shrnuje Hana Grafová, ředitelka DMC agentury Passion for Prague, jednoho z členů Czech Convention Bureau.
 
Zájem o Českou republiku ze strany německých nákupčích se potvrdil také během červnového Events Club Fora, které proběhlo v Kongresovém centru Praha. „Vzhledem k nejisté mezinárodní situaci registrujeme stále větší poptávku od klientů z příhraničních trhů, kde nehrozí riziko vysokých nákladů za dopravu v případě rušení či přesouvání akcí – i tomuto trendu přizpůsobujeme plánované aktivity na další období,“ uzavírá Tereza Hofmanová.

Více informací:
Markéta Chaloupková
Ředitelka ZZ Německo
chaloupkova@czechtourism.com 

Tereza Hofmanová
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
hofmanova@czechtourism.cz