Metoda Design Thinking - Online workshop New Generation of Founders

Metoda Design Thinking - Online workshop New Generation of Founders

04.11.2021 10:45 - 04.11.2021 16:00
DomůMetoda Design Thinking - Online workshop New Generation of Founders
Design thinking je metoda, která umožňuje vytvořit co nejlepší produkt nebo službu na základě znalostí potřeb skutečných uživatelů/zákazníků. Metoda pochází ze Standfordské univerzity a je využívána celosvětově k obchodnímu, technologickému
a společenskému rozvoji.
Účastníci se naučí:
● vnímat potřeby uživatele/zákazníka,
● připravit a vést rozhovor s uživatelem,
● identifikovat problém/příležitost,
● spolupracovat v týmu na hledání 10x lepších řešení,
● testovat prototyp s uživatelem/zákazníkem,
● metodu opakovaně využívat v rozličných situacích.

Informace

Tato akce je virtuální