Info o českém systému kvality služeb

DomůInfo o českém systému kvality služeb

Kvalita služeb


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU, realizovalo od počátku roku 2010 projekt s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR (Český systém kvality služeb). Realizace projektu probíhala od roku 2010 do roku 2015. Během období povinné udržitelnosti, která skončila k 31. 12. 2020, zajišťovala jeho realizaci Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.

V rámci Českého systému kvality služeb byla certifikace poskytována zdarma a zažádat o ni mohly organizace cestovního ruchu a navazujících služeb. Důležitým kritériem pro získání certifikace kvality byly technické předpoklady stvrzené certifikátem jedné ze spolupracujících asociací (Asociace golfových hřišť, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace horských středisek, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kempů ČR, Asociace lanové dopravy ČR, Asociace průvodců ČR, Česká Mountainbiková Asociace, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky).

V současné chvíli není možné certifikát kvality získat. Již udělené certifikáty jsou platné po jejich standardní dobu bez nutnosti provádění aktualizace. Nyní se projednává nový systém certifikace kvality služeb.
info@csks.cz