Loňský rok zaznamenal 5 % oživení cestovního ruchu

Loňský rok zaznamenal 5 % oživení cestovního ruchu

DomůAktualityLoňský rok zaznamenal 5 % oživení cestovního ruchu
Rok 2021 znamenal oproti roku 2020 mírné – 5 % oživění. Cestovní ruch v České republice podrželi především domácí turisté. V celkových počtech domácích hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních jsme se dostali na 80 % předcovidového roku 2019.
Chybí zahraniční hosté, kde se návrat na původní předcovidové hodnoty očekává nejdříve za dva roky. Celkem do HUZ v ČR v roce 2021 přijelo 11, 4 mil hostů, z toho více jak tři čtvrtiny tvořili domácí hosté. Ze zahraničí k nám nejčastěji přijížděli turisté ze sousedních zemí – Německa, Polska, Slovenska a Rakouska, ale i Francie a Nizozemska.
 
V prosinci přijelo do ČR nejvíce turistů z Německa, Slovenska, Francie, Polska a Itálie. Zcela tak na předních příčkách chybí Rakušané, kteří kvůli přísnému lockdownu v prosinci omezili cestování na minimum. K zájmu o hlavní město Praha v závěru roku dopomohly i marketingové aktivity koordinované s Prague City Tourism.
 
Pro Prahu znamenal rok 2021 meziroční nárůst počtu domácích i zahraničních počtu turistů o 8 %. Celkový podíl Prahy na cestovním ruchu celé ČR činí 20%. Praze chybějí zahraniční turisté (meziroční pokles o 2,77 %), naopak českých turistů se do Prahy podívalo takřka o 30 % víc.  U Čechů posílili i ostatní kraje, v čele s Karlovarským, Jihomoravským a Vysočinou a krajem Středočeským. 
 
"Celkové výsledky bohužel odpovídají skutečnosti, že prvních 5 měsíců byla zavřená veškerá turistická infrastruktura kvůli covidovým opatřením. Poslední ranou byly zrušené vánoční trhy. Dobrým signálem je oživení turismu ze vzdálenějších destinací, v TOP 10 zemí se objevili Izraelci i turisté z USA. Ve Spojených státech skvěle zafungoval náš vánočně ladění klip, spoty na nejsledovanější americké televizní stanici CBS zhlédlo na východním pobřeží USA téměř 8, 5 milionu diváků. Další nastartování příjezdů z tohoto trhu očekáváme v souvislosti se spuštěním přímých letů společnostmi Delta Airlines a United," komentuje aktuální čísla Jan Herget.
 

 „Cestovní ruch je součástí programového prohlášení vlády a představuje značný potenciál pro podnikání, zaměstnanost a rozvoj regionů. Odvětví bylo pandemií silně zasaženo, jeho restart se však nebude týkat jen samotné marketingové části – aby si Česká republika zachovala konkurenceschopnost mezi ostatními destinacemi – ale i digitalizace procesů a koordinace mezi resorty, samosprávami a profesními organizacemi,“ dodává k cestovnímu ruchu ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš.

 
TOP 5 prosinec 2021
Německo  52 017
Slovensko  19 819
Francie  16 584
Polsko  13 932
Itálie  12 051


​Přehledová tabulka turistů 2021 podle země původu
 
Přehledová tabulka turistů 2021 podle krajů - domácí i zahraniční