Vypisujeme výzvu pro strategická partnerství

Vypisujeme výzvu pro strategická partnerství

DomůAktualityVypisujeme výzvu pro strategická partnerství
Přináším Vám kompletní pravidla pro strategickou spolupráci s agenturou CzechTourism. Celoročně přijímáme nabídky pro spolupráci s tzv. liniovými partnery (významní železniční dopravci, autobusoví dopravci, aerolinky, sítě restaurací), s profesními asociacemi a stakeholdery a poté v oblasti smart marketingu.
Za strategické partnerství považujeme ten druh spolupráce, který napomáhá naplňovat cíle a priority CzechTourism. Zároveň je pro definici partnerství potřeba, aby na obou stranách probíhalo plnění. Za partnerství tedy například považujeme, když náš partner umístí komunikační obsah nebo loga na jejich výrobcích, webových stránkách, prezentuje nás nebo Českou republiku během jejich akcí apod., a zároveň probíhá plnění ze strany CzechTourism.

OBECNÉ PODMÍNKY STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ

ZNĚNÍ CELOROČNÍ VÝZVY KE SPOLUPRÁCI