Nabídka spolupráce se zastoupením agentury CzechTourism v Moskvě

Nabídka spolupráce se zastoupením agentury CzechTourism v Moskvě

bře 21 2022 - dub 1 2022
DomůČasově omezené výzvy ke spolupráci a k účasti na akcíchNabídka spolupráce se zastoupením agentury CzechTourism v Moskvě
Online veletrh cestovního ruchu OTM Summer 2022
7. ročník mezinárodního online veletrhu cestovního ruchu v Rusku a zemích SNS.
 
Popis projektu:
Cílem akce je pomoci lokálním profesionálům v cestovním ruchu při obnově spolupráce se zahraničními partnery (výměna informací, update aktuální situace v regionu, aktuální možnost/nabídka spolupráce, podmínky apod.).
Předpokládaný zásah: téměř 73 tis účastníků OTM z řad profesionálů na stánku CzechTourism v loňském roce, přes 300 aktivních shlédnutí online prezentace jednoho účastníka.
 
Příklad sdíleného stánku CzechTourism na OTM winter 2021:
https://otm.profi.travel/company/stand/2029
 
Nabídka účasti:
Sdílený virtuální stánek = prezentace rozsahu do 10 000 znaků, umístění loga a 3-4 fotografií na virtuálním stánku, webinář v délce maximálně 40 minut – online vysílání, možnost účasti až dvou prezentérů od partnera, možnost online B2B meeting s partnery. Podpora akce na sociálních sítích a profesních portálech.
 
Zvýhodněný účastnický poplatek: 10 500,-Kč/účastník vč. DPH.
 
Termín akce: 21.3.-01.4.2022

Přihláška zde 

Podmínky účasti: účastníci dodají při potvrzení účasti:
Vyplněnou přihlášku s razítkem a podpisem, logo v křivkách, 3-4 fotografie ve velikosti 1200*800 pxl s vloženým popisem/názvem, fotografii účastníka/prezentéra.

Termín potvrzení účasti: do 21.1.2022
POZOR: Kapacita virtuálního stánku je omezena! Po naplnění míst bude akvizice uzavřena.
 
Kontakt:
Alena Kudílková
Ředitelka Zahraničního zastoupení CzechTourism Rusko, Moskva
E-mail: kudilkova@czechtourism.com
Mobil: +7 916 766 0829