MMR od nového roku začalo přijímat žádosti o vydání průkazů pro průvodce

MMR od nového roku začalo přijímat žádosti o vydání průkazů pro průvodce

DomůAktualityMMR od nového roku začalo přijímat žádosti o vydání průkazů pro průvodce
Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo přijímání žádostí o vydání českého národního průkazu průvodce. Průkazy budou vydány do konce února tak, aby je průvodci mohli začít využívat při své činnosti od 1. 3. 2021. Ministerstvo chce tímto krokem zpřehlednit průvodcovskou činnost.

Nová právní regulace průvodcovské činnosti přináší definici průvodce cestovního ruchu, upravuje podmínky pro vydání průkazu průvodce a zavádí seznam průvodců. Činnost průvodce může nově od 1. 3. 2021 vykonávat pouze ta osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce. Průvodce je povinen mít po celou dobu výkladu na území ČR průkaz na viditelném místě svého oděvu. Osobám, které o průkaz požádají do 28. 2. 2021 bude vystaven bezplatně. U později podaných žádostí bude nutné uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

 

Více informací: 

www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-od-noveho-roku-zacalo-prijimat-zadosti-o-vydan

www.mmr.cz/průvodci