Inzerce na webech - podmínky

DomůInzerce na webech - podmínky
Možnosti inzerování na portálech Kudy z nudy a Visit Czechia

Na webových portálech agentury CzechTourism mohou inzerovat české subjekty, které jsou pořadateli akcí a eventů konaných v krajích ČR (portál kudyznudy.cz pro domácí cestovní ruch) nebo subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu na území ČR - např. hotely, restaurace (portál visiczechia.com pro příjezdový cestovní ruchu).