Projekt Eden

DomůProjekt Eden
EDEN (European Destinations of ExcelleNce) je projekt Evropské komise, jehož hlavním cílem je podpora méně známých destinací s aktivním přístupem k udržitelnému cestovnímu ruchu ve státech Evropské unie.
Česká republika se projektu EDEN účastní od roku 2009 a od této doby získalo toto prestižní ocenění již 7 výherců. Národním koordinátorem soutěže je agentura CzechTourism. Projektu se účastní 27 zemí Evropské unie, které se průběžné zapojují do vypsaných projektů COSME s finanční podporou Evropské komise.

Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní destinaci cestovního ruchu. Soutěžní ročník se opakuje jednou za dva roky, pokaždé v jiném tématu spojeném s udržitelným cestovním ruchem. Soutěžní téma je vždy navrženo a schváleno členskými státy, které se do soutěže zapojují. Projekty GRO/SME jsou vypsány vždy opakovaně pro soutěžní ročník a následný rok pro marketingovou podporu nového vítěze i všech předchozích vítězů v daném členském státě EU.

Každá z vítězných destinací EDEN má možnost zapojit se do Evropské sítě vítězných destinací EDEN, která vytváří nabídku lokalit s unikátními environmentálními, kulturními a společenskými aspekty.

www.eden-czechtourism.cz