Poptejte u nás svůj výzkum

Poptejte u nás svůj výzkum

led 1 2021 - pro 29 2022
DomůCeloroční výzvy ke spolupráciPoptejte u nás svůj výzkum
Zadáváme a v kooperaci s partnery zpracováváme vlastní výzkumy (např. tracking domácího a příjezdového cestovního ruchu, mystery shopping turistických informačních center, názory rezidentů na cestovní ruch v dané destinaci), popř. uvádíme do souvislostí data třetích stran (platební bilance České národní banky, statistiky cestovního ruchu Českého statistického úřadu aj.).