Strategická partnerství - spolupracujte s CzechTourism

Strategická partnerství - spolupracujte s CzechTourism

bře 10 2022 - bře 10 2026
DomůCeloroční výzvy ke spolupráciStrategická partnerství - spolupracujte s CzechTourism
Agentura CzechTourism vyzývá podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, které se chtějí podílet na plnění strategických cílech a prioritách agentury CzechTourism ke kooperaci v rámci tzv. strategického partnerství. Strategickým partnerstvím se rozumí spolupráce finančního (kofinancování) i nefinančního charakteru (barterové spolupráce), která je založena na reciprocitě (plnění probíhá adekvátně na obou stranách).
Cílem agentury v rámci strategických partnerství je komunikace destinačních značek Česká republika/ Czech Republic, jejích krajů, regionů i konkrétních turistických cílů. Nejedná se o propagaci korporátní značky CzechTourism.
Definici strategického partnerství, jednotlivé kategorie partnerství a kontakt na příslušné manažery partnerství (emaily na kontaktní osoby) naleznete zde.
Agentura upozorňuje, že posuzovány budou jen ty partnerské nabídky, v jejichž rámci probíhá adekvátní plnění ze strany potenciálního partnera agentury.
Agentura doporučuje všem potenciálním zájemcům o partnerství, aby při přípravě nabídek vycházeli z krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů agentury, které jsou dostupné v jejích strategických dokumentech, a své konkrétní nabídky ke spolupráci dle cílů agentury koncipovali.
 
Ve své nabídce uveďte
  • Definici typu strategického partnera (liniový/smart marketing/asociace)
  • Rámcový rozsah nabízených služeb či plnění 
  • Rámcový rozsah poptávaných služeb či plnění 
  • Referenční „key studies“ - příklady proběhlé spolupráce 
  • Kontaktní osobu 
 
 
Co není strategické partnerství – jiné formy spolupráce s agenturou:

V případě zájmu o