Destinační management

DomůDestinační management

Kategorizace a certifikace destinačních managementů

Kategorizace organizací destinačního managementu byla agenturou CzechTourism spuštěna v roce 2018, jejím cílem bylo zkvalitnění výkonu a efektivity činností právě v oblasti destinačního managementu a přispění ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit.

Kategorizace má podobu normy, která definuje minimální požadavky na činnost organizací destinačního managementu (DMO). Vymezuje 4 kategorie DMO: lokální, oblastní, krajskou a národní, přičemž národní kategorii repezentuje právě CzechTourism.
 

Certifikace organizací destinačního managementu

 

Nejbližší kontakt na svou již existující destinační společnost vyhledejte Mapa DMO a kontakty
 

Zasedání destinačních managementů
Destinační management (DMO) plní roli "prodloužené ruky" národní turistické centrály v regionech. Pomocí krajských, oblastních i lokálních managementů cestovního ruchu agentura sbírá požadavky tamních podnikatelů, provozovatelů turistických cílů a dalších partnerů a implementuje je do své strategie. 

CzechTourism propaguje ve svých marketingových kampaních zaměřených na domácí i příjezdový cestovní ruch všechny kraje a regiony České republiky. Konkrétní turistické cíle zařazuje do svých kampaní na základě pravidelné spolupráce s destinačními managementy – koordinátory cestovního ruchu, kteří sbírají podněty a požadavky z daných krajů, regionů, oblastí i od konkrétních podnikatelských subjektů, a zároveň informuje regionální subjekty o aktuálních i nadcházejících projektech agentury. Dochází tak k efektivní spolupráci mezi všemi subjekty cestovního ruchu.  


 
Základním prvkem spolupráce je zajištění efektivní vzájemné komunikace mezi regionem a CzechTourism. Agentura proto pořádá pravidelné pracovní setkání s krajskými koordinátory cestovního ruchu. V turistických regionech, kde neexistuje destinační management s působností pro území celého kraje, plní tuto funkci krajský úřad. Koordinátor zajišťuje pomoc při realizaci předem dohodnutých činností, např. pomoc při zajištění programu pracovních cest pro novináře či cestovní kanceláře nebo provádění statistického šetření profilu návštěvníka.