Networkingové akce a workshopy

Networkingové akce a workshopy

DomůNaše stěžejní B2B akceNetworkingové akce a workshopy
Jedním z dlouhodobých cílů agentury CzechTourism je rozvíjet silná, stabilní partnerství s jednotlivými aktéry cestovního ruchu a vytvářet vhodné podmínky pro obchodní příležitosti v odvětví. Jedním z nástrojů pro dosažení tohoto cílu je organizace pravidelných setkávání s partnery z řad profesních asociací, zástupců krajů, destinačních managementů a podnikatelů v cestovním ruchu.

Agentura CzechTourism proto každoročně připravuje několik networkingových setkání, jednání a workshopů, prostřednictvým kterých napomáhá k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v Česku.

Hrdinové cestovního ruchu 2023


Hrdinové cestovního ruchu 2022