Eventová partnerství

DomůNaše stěžejní B2B akceEventová partnerství
Agentura CzechTourism spolupracuje v rámci svého portfolia marketingových nástrojů s významnými mezinárodními i regionálními kulturními, sportovními a společenskými akcemi, které mají významný mediální a marketingový potenciál pro prezentaci České republiky jako destinace cestovního ruchu.
Výběr eventů probíhá třístupňově dle veřejně dostupné metodiky hodnocení eventů, připravené agenturou CzechTourism. Agentura mediální prostor a marketingové plnění na akcích nakupuje každoročně v rámci portfolia svých marketingových aktivit. Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují např. počet domácích i zahraničních návštěvníků, mediální zásah a PR potenciál, významnost akce, soulad s marketingovým plánem agentury, ekonomické přínosy daného eventu či hodnotu poskytovaného marketingového plnění (obsahové materiály jako videospoty prezentující Českou republiku, fotografie, PR aktivity influencerů/ambasadorů akcí atd.).

Na základě jasně definovaných kritérií jsou nezávislými komisemi hodnoceny došlé žádosti, alokace výše finanční spolupráce je poté stanovena na základě matematického přepočtu bodů udělených v jednotlivých hodnoticích kritériích metodiky hodnocení eventů.

CzechTourism následně monitoruje přínos dané akce pro cestovní ruch, danou destinaci či region i efektivitu prostředků vynaložených v rámci této marketingové aktivity.

Formulář žádosti o partnerství

Kontakt

Lukáš Bajer
hlavní projektový manažer partnerství eventů
Telefon: +420 604 512 642
Email: bajer@czechtourism.cz