Veletrhy

Agentura CzechTourism organizuje účast na vybraných veletrzích cestovního ruchu v České republice a zahraničí. Zájemce o účast, jehož předmět činnosti spadá do oblasti cestovního ruchu zaměřeného na incoming (hotel, cestovní kancelář, lázeňský subjekt, region, město atd.), má možnost vystavovat na veletrhu pod společnou hlavičkou České republiky. Stává se vystavovatelem a jeho účast na veletrhu se řídí výstavními podmínkami.
Veletrhy - Slide 1
Nejvýznamnějších veletrhů se agentura CzechTourism účastní s oficiální veletržní expozicí, jejíž podoba vychází z architektonického manuálu platného v daném roce. Menší expozice jsou realizovány prostřednictvím zahraničních zastoupení.

V rámci oficiální expozice má každý z vystavovatelů k dispozici jednací sektor o rozloze 5 m2 včetně vybavení a infografiky. Vzhledem k jednotnému grafickému a architektonickému ztvárnění celé expozice podléhá jakékoliv další vybavení nad rámec výstavního sektoru schválení ze strany CzechTourism. Umístění samostojných reklam, např. roll-upů není přípustné.

Na vybraných zahraničních veletrzích je možné sdílet výstavní sektor s dalším subjektem, a to za předpokladu dodržení počtu dvou osob v sektoru.
Agentura CzechTourism dále nabízí subjektům z oblasti cestovního ruchu propagaci prostřednictvím prospektového servisu. Bližší informace naleznete v sekci Prospektový servis.

Seznam veletrhů 2021
Seznam veletrhů 2020

Vzhled výstavní expozice

Více informací:

Pavla Blažková
manažer produkce
ČCCR - CzechTourism
tel: 221 580 434
e-mail: blazkova@czechtourism.cz