Prospektový servis

Agentura CzechTourism (CzT) nabízí subjektům z oblasti cestovního ruchu službu, díky níž se mohou prezentovat na zahraničních evropských veletrzích či výstavách bez vlastní přítomnosti prostřednictvím distribuce svých propagačních materiálů. Jedná se o tzv. prospektový servis, který je zaveden na veletrzích, na kterých CzT zajišťuje oficiální účast České republiky.
Subjekty, které mají o tuto službu zájem, mohou za poplatek ve výši 2 500 Kč + DPH připojit své vlastní propagační materiály k výstavním materiálům CzT. Částka musí být uhrazena CzT na účet: 87637-011/0710, ČNB Praha; IČO 49277600 na základě vystavené faktury.

Z kapacitních důvodů je omezena hmotnost přijímaných materiálů (max. 3 kg) a formát 105 x 210 mm nebo A4.

Servis bude zajištěn zájemci, který nejméně dva měsíce před zahájením veletrhu zašle agentuře CzT řádnou objednávku s konkrétními údaji o zasílaných materiálech (název tiskoviny, jazyková mutace, formát, rozměry, váha, množství) a také o subjektu samotném (adresa, spojení, bankovní spojení atd.). Souběžně s objednávkou doporučujeme v případě CK/CA dodat i stručný profil firmy.

Vlastní materiály je třeba doručit nejpozději 20 dnů před začátkem veletrhu na určenou adresu (tj. adresu CzT nebo realizační agentury nebo na jinou adresu určenou pro sběr spedice).

Tato služba může být využita v případě barterových dohod. Podrobnosti je potřeba projednat přímo s níže uvedeným kontaktním pracovníkem agentury CzechTourism.

V případě, že máte zájem o prezentaci Vaší firmy na veletrzích, které jsou organizovány přímo našimi zahraničními zastoupeními (ZZ), je třeba své prospekty na vlastní náklady zaslat na adresu ZZ. Poplatek za za prospektový servis činí 1 500 Kč  + DPH. Samotnému odeslání zásilky do zahraničí musí opět předcházet objednávka této služby zaslaná na příslušné ZZ, jejichž kontakty jsou uvedeny na stránkách CzT.

Podrobnější informace Vám podá:

Martina Jordánová
vedoucí reklamního oddělení
ČCCR - CzechTourism
tel: +420 731 548 503
e-mail: jordanova@czechtourism.cz