HW Praha

Veletrhy Holiday World & Region World jsou nejvýznamnější akcí svého druhu v České republice. V roce 2019 se na veletrzích Holiday World & Region World představily národní turistické centrály tradičních evropských zemí i vzdálených destinací, například Ameriky, Asie a Afriky. Účast v expozici agentury CzechTourism je vyhrazena pouze subjektům z řad regionů a odborných asociacích s celonárodní působností.
Termín konání: 18.-20.3.2022
Země konání: Česká republika
Město: Praha
Velikost sektoru: 5 m2
Web akcewww.holidayworld.cz
 
Cena za samostatný sektor: 10 000 Kč
Cena zahrnuje: Pronájem výstavní plochy 5 m2, stavbu výstavního sektoru, vybavení sektoru, grafiku výstavního sektoru, 2 vystavovatelské průkazy, dopravu materiálů z ČR na veletrh - až do 20 kg, akreditační poplatek, základní zápis do katalogu.
 
Kontaktní osoba: 
Tereza Matějková
Telefon: 777 702 733
Mail: matejkova@czechtourism.cz

Storno podmínky:
Zruší-li vystavovatel svou účast na veletrhu, jsou stanoveny následující stornopoplatky:                                                                                    
  • v době od zaslání přihlášky do 2 měsíců před zahájením veletrhu 50 % z ceny za sektor                                                                                    
  • v době 2 měsíce až 30 dnů před zahájení veletrhu 75 % z ceny za sektor                                                                                    
  • v době kratší než 30 dnů před zahájením veletrhu 100 % z ceny za sektor