Budoucí role a účel Convention Bureau

Budoucí role a účel Convention Bureau

Společná vize a plán národních Convention Bureaus pro nadcházející desetiletí.


Bílá kniha "Budoucí role a účel Convention Bureau"

Jak se mohou národní convention bureaus co nejlépe připravit na budoucí krize? Jak můžeme předvídat výzvy a příležitosti a jaké aktivity prioritizovat, abychom vytvořili maximální hodnotu pro naše partnery a zúčastněné strany? Jak se můžeme více propojit napříč hranicemi, více spolupracovat napříč sektory a být společně odolnější?