Udržitelné akce

Udržitelné akce

Udržitelnost v cestovním ruchu je jedním z hlavních světových trendů a hraje významnou roli také v oblasti kongresového cestovního ruchu. Nejen že minimalizuje negativní dopad na životní prostředí a zanechává pozitivní dopad na komunitu, ale také šetrně využívá zdroje a přispívá k zachování přírodního a kulturního dědictví. Zjistěte více o tom, jak organizovat udržitelnou akci v České republice!

Aktuálně

Česká republika se připojila k iniciativě „Net Zero Carbon Events“

Česká republika se připojila k iniciativě „Net Zero Carbon Events“

Iniciativa "Net Zero Carbon Events" je výsledkem celosvětové spolupráce napříč celým odvětvím pořádání akcí. V průběhu posledních měsíců, za podpory "Společné rady průmyslu pro pořádání setkání" (Joint Meetings Industry Council, JMIC), více než sto zúčastněných stran z celého odvětví vypracovalo a dokončilo tento závazek s podporou sekretariátu UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu). Závazek byl představen na globálním klimatickém summitu COP26 ve skotském Glasgow 10. listopadu. V době uvedení bylo více než 100 signatářů, což z něj činí nejglobálnější a nejširší společnou akci řešící problémy spojené se změnou klimatu v rámci sektoru událostí. Číst více…

TOP udržitelné aktivity z každého regionu České republiky

TOP udržitelné aktivity z každého regionu České republiky

Udržitelnost se stává jedním z hlavních kritériích při organizaci akcí. Seznamte se s lokacemi, které aplikují udržitelné přístupy. Vyberte si pro svou akci některou ze zelených aktivit šetrných k životnímu prostředí nebo jděte o krok dál a zvolte aktivity, které nejen že neohrožují životní prostředí, ale mají zároveň i pozitivní dopad na společnost.

incentivní udržitelné aktivity