Iniciativa Net Zero Carbon Events

DomůCzech Convention BureauUdržitelné akceIniciativa Net Zero Carbon Events
Iniciativa "Net Zero Carbon Events" je výsledkem celosvětové spolupráce napříč celým odvětvím pořádání akcí. V průběhu posledních měsíců, za podpory "Společné rady průmyslu pro pořádání setkání" (Joint Meetings Industry Council, JMIC), více než sto zúčastněných stran z celého odvětví vypracovalo a dokončilo tento závazek s podporou sekretariátu UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu). Závazek byl představen na globálním klimatickém summitu COP26 ve skotském Glasgow 10. listopadu 2022. V době uvedení bylo více než 100 signatářů, což z něj činí nejglobálnější a nejširší společnou akci řešící problémy spojené se změnou klimatu v rámci sektoru událostí.

Czech Convention Bureau tvořící součást agentury CzechTourism, které je zastřešujícím orgánem v oblasti kongresové a incentivní turistiky pro celou Českou republiku, podpořilo svým podpisem tuto iniciativu usilující o dosažení „čisté nuly“ nejpozději do roku 2050 a o snížení emisí skleníkových plynů na polovinu do roku 2030.
Iniciativa Net Zero Carbon Events sdružuje širokou škálu zúčastněných stran z odvětví pořádání akcí. Jejími hlavními cíli jsou:
  • společně informovat o závazku odvětví řešit změnu klimatu a směřovat k nulovým emisím do roku 2050.
  • vyvinout společné metodiky pro měření přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v odvětví a v dodavatelském řetězci
  • vypracovat plán pro celé odvětví, který povede k nulovým emisím do roku 2050 a ke snížení emisí do roku 2030 v souladu s Pařížskou dohodou a vědeckými poznatky o klimatu, s podporou a pokyny ke klíčovým otázkám.
  • podporovat spolupráci s dodavateli a zákazníky s cílem zajistit soulad a společné přístupy.
  • zavést společné mechanismy pro podávání zpráv o pokroku a sdílení osvědčených postupů.
 
„Hledání udržitelných způsobů organizace akcí je dlouhodobým cílem řady partnerů napříč odvětvím. Iniciativa Net Zero Carbon Events je tak dalším krokem na této cestě a skvělým příkladem přeshraniční spolupráce. V roli podporující asociace přistupujeme k této dohodě po boku s dalšími evropskými convention bureaus,“ doplňuje Tereza Hofmanová, vedoucí manažer Czech Convention Bureau.

Více informací o iniciativě na www.netzerocarbonevents.org.  

Související dokumenty:

Update  2023

Best practice collection