Společný akční plán pro vedení udržitelných akcí

Společný akční plán pro vedení udržitelných akcí

Nová studie Strategické Aliance Evropských Národních Convention Bureaus

DomůCzech Convention BureauUdržitelné akceSpolečný akční plán pro vedení udržitelných akcí
Strategická aliance evropských národních Convention Bureaus je síť národních organizací, které zajišťují marketing destinací cestovního ruchu zemí Evropy. Organizace se soustředí na posílení pozice Evropy na trhu destinací, které hostují mezinárodní akce. Byla založena v roce 2014 a hlavním cílem je vytvoření platformy pro výměnu zkušeností a předávání znalostí mezi členskými zeměmi. Evropa je vhodné místo pro setkávání, sdílení znalostí, podporu inovací a spojení s lidmi. Cílem Aliance je vytvořit prospěšný vztah mezi národními Convention Bureaus, který bude zajišťovat udržení a další rozvoj pozice Evropy jako destinace pro kongresové akce na mezinárodní scéně.

 

 

Nová bílá kniha Strategické aliance evropských národních convention bureaus: Společný akční plán pro vedení udržitelných akcí

Strategická aliance evropských národních convention bureaus představila novou bílou knihu s názvem "Jak mohou národní convention bureaus využít svůj vliv na udržitelnost?". V souladu s rámci, který poskytuje Evropská zelená dohoda a iniciativa Net Zero Carbon Events, představuje nový dokument akční plán spolupráce směřující k přechodu na udržitelné akce a k celkovému přechodu na udržitelnost. Dokument byl poprvé představen ve Frankfurtu nad Mohanem na zbrusu novém Globálním fóru pro národní convention bureaus, jehož uspořádání iniciovala Strategická aliance za podpory mezinárodní kongresové asociace ICCA a IMEX Group.

KE STAŽENÍ ZDE