Metodické dokumenty a přílohy

Na této stránce naleznete všechny potřebné dokumenty a informace pro podání žádosti o certifikaci Kategorizace DMO.


Základní dokumenty:

Implementační manuál Kategorizace DMO (platný od 3. 4. 2024)

Technický předpoklad Kategorizace DMO (platný od 3. 4. 2024)


Postup doložení požadavků pro DMO s 3letou platností certifikátu
 

Metodické dokumenty:


Přílohy pro formulář Kategorizace DMO:


Seznam doporučených vzdělávacích akcí v rámci Kategorizace DMO

Seznam vzdělávacích akcí předkládají organizace destinačního managementu, které podávají žádost o obnovení certifikátu (recertifikace) Kategorizace DMO po prvním či dalším roce platnosti.

Příklady organizátorů akcí:

  • agentura CzechTourism

  • kraj nebo organizace destinačního managementu

  • profesní sdružení či asociace

  • další organizátoři vzdělávacích akcí

Příklady vzdělávacích akcí:

  • setkání koordinátorů agentury CzechTourism

  • konference Fórum cestovního ruchu

  • tematické a odborné konference

  • odborná setkávání a předávání zkušeností

  • odborná školení a další vzdělávací akce

Účast na vzdělávacích akcích se vykazuje za posledních 12 měsíců při podání žádosti o recertifikaci.