Statut a jednací řád

Certifikační komise
nezávislý hodnotící orgán složený ze zástupců MMR, CzechTourism, Asociace krajů a podnikatelské a akademické sféry

Termíny jednání Certifikační komise Kategorizace DMO:

 •  1. jednání 28. 06. 2018
 •  2. jednání 27. 09. 2018
 •  3. jednání 31. 10. 2018
 •  4. jednání 29. 01. 2019
 •  5. jednání 11. 04. 2019
 •  6. jednání 25. 07. 2019
 •  7. jednání 10. 10. 2019
 •  8. jednání 19. 12. 2019
 •  9. jednání 02. 03. 2020
 • 10. jednání 25. 06. 2020
 • 11. jednání 22. 10. 2020
 • 12. jednání 09. 03. 2021
 • 13. jednání 22. 06. 2021
 • 14. jednání 13. 09. 2021
 • 15. jednání 27. 01. 2022
 • 16. jednání 14. 06. 2022
 • 17. jednání 11. 10. 2022
 • 18. jednání 13. 12. 2022
 • 19. jednání 14. 03. 2023
 • 20. jednání 27. 04. 2023
 • 21. jednání 11. 09. 2023
 • 22. jednání 24. 01. 2024
 • 23. jednání 03. 04. 2024

Seznam odborných hodnotitelů Kategorizace DMO: 

Mgr. Martina Landová
Mgr. Jakub Neumann
Mgr. Pavel Pichler
Mgr. Ondřej Špaček

Agentura CzechTourism vyhlašuje výzvu pro zájemce o zařazení do databáze zpracovatelů odborných stanovisek v rámci Kategorizace Organizací destinačního managementu:

Výzva pro zpracovatele odborných stanovisek Kategorizace DMO
 

Více informací naleznete v Implementačním manuálu DMO.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na dmo@czechtourism.cz.