Destinační management v ČR

DomůDestinační managementDestinační management v ČR

Destinační management (DMO) plní roli "prodloužené ruky" národní turistické centrály v regionech. Pomocí krajských, oblastních i lokálních managementů cestovního ruchu agentura sbírá požadavky tamních podnikatelů, provozovatelů turistických cílů a dalších partnerů a implementuje je do své strategie.

Destinační spolupráce má tato poslání, tyto hlavní úkoly:

  • Kontinuální zlepšování primární a sekundární infrastruktury cestovního ruchu

  • Vytváření nových pracovních míst, rozvoj podnikatelského prostředí v regionech

  • Zvyšování prestiže destinací

  • Pomoc při všeobecném rozvoji regionů – např. rozvoj základní infrastruktury (voda, kanalizace, datové sítě apod.), rozvoj sítě komunikací v území, zlepšování veřejných, zdravotních či sociálních služeb, iniciace příchodů nových potenciálních investorů do území apod.

  • Hlavním úkolem je zlepšování kvality života místních obyvatel

  • Podpora 3K platformy – systémová snaha o rozvoj KOMUNIKACE, KOOPERACE a KOORDINACE AKTIVIT v území

  • Rozvoj udržitelného turismu v destinacích – snaha o co nejvyšší využití potenciálu cestovního ruchu v území a v čase

Mapa DMO a kontakty

Mapa DMO a kontakty

Weby, soc. sítě, marketingové plány DMO

Weby, soc. sítě, marketingové plány DMO

Znojmo