Safe Travels Stamp

Safe Travels Stamp

DomůSafe Travels Stamp

Získejte známku Safe Travels Stamp

Získejte známku „Safe Travels“ od Světové rady pro cestování a cestovní ruch (WTTC) pro svůj podnik a ukažte světu, že vám záleží na bezpečnosti vašich zákazníků v souvislosti s Covid-19. Agentura CzechTourism známku obdržela ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, oborovými asociacemi a Ministerstvem zdravotnictví ČR pro Českou republiku. Nyní máte možnost o ni zažádat i vy prostřednictvím agentury CzechTourism, získat tím konkurenční výhodu a prezentovat svou bezpečnou provozovnu.

PROGRAM BEZPEČNÉHO CESTOVÁNÍ SVĚTOVÉ RADY PRO CESTOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH (WTTC)   
Česká republika získala celosvětovou známku za zvládnutí pandemie COVID-19 a za vysokou úroveň zdravotních a bezpečnostních protokolů v cestovním ruchu. Světová rada pro cestování a cestovní ruch (WTTC) označila Českou republiku za destinaci "Safe Travels" v rámci programu, který oceňuje vlády, destinace a společnosti, které přijaly zdravotní a hygienické standardy splňující protokoly doporučené Světovou zdravotnickou organizací a Centrem pro kontrolu nemocí. Toto označení bylo uděleno na základě žádosti, kterou u WTTC podala agentura CzechTourism (CzT), a umožňuje České republice používat celosvětově uznávanou známku rady "Safe Travels".  
Program WTTC opravňuje agenturu CzechTourism vydávat známku Safe Travels místním podnikům, které splňují nejvyšší standardy COVID-19 v oblasti veřejného zdraví. Každý podnik spojený s cestovním ruchem, který řádně chrání své zákazníky dodržováním národních protokolů, může získat tuto známku, vystavit ji a sdělit tak světu, že jeho podnik je bezpečný.

O PROGRAMU BEZPEČNÉHO CESTOVÁNÍ SVĚTOVÉ RADY PRO CESTOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH (WTTC)   
Místní podniky působící v oblasti cestovního ruchu mají možnost prokázat svůj závazek dodržovat celosvětové standardy v oblasti zdraví a čistoty tím, že požádají CzT o udělení označení "Safe Travels". Tato speciálně navržená známka umožní obyvatelům České republiky, návštěvníkům, turistům a dalším zainteresovaným stranám v oblasti cestování a cestovního ruchu rozpoznat společnosti po celém světě, které zavedly zdravotní a hygienické protokoly v souladu s programem WTTC Safe Travels.   
**Známka Safe Travels je založena na vlastním hodnocení a není certifikací. Země, destinační společnosti a společnosti používající tuto známku potvrdily, že zavedly a budou zajišťovat trvalé dodržování protokolů Safe Travels**.

PROCES PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
  • Žádost o získání známky Safe Travels mohou podat pouze podniky a asociace působící v oblasti cestovního ruchu.  
  • Před podáním žádosti je nutné si nejprve pročíst podmínky a pravidla pro zacházení se známkou Safe Travels.  
  • Podniky a asociace v cestovním ruchu by si měly prostudovat bezpečnostní a hygienická pravidla, aby se ujistily, že jsou v souladu s očekávanými globálními protokoly pro svá odvětví.   
  • Podniky mohou podat žádost bezplatně výběrem svého odvětví cestovního ruchu, které nejvíce odpovídá jejich podnikání.   
  • Je potřeba souhlasit se zpracováním osobních údajů a s dodržováním závazných bezpečnostních a hygienických opatření.  
  • Je potřeba zažádat za každou provozovnu zvlášť.  
  • Vaše žádost bude vyřízena během 1 týdne. V případě potřeby dalších informací budete osloveni pracovníkem CzT.  
  • Jakmile bude vaše žádost schválena, obdržíte od safetravels@czechtourism.cz schvalovací e-mail se zip souborem balíčku s logem Safe Travels pro váš podnik a závaznými bezpečnostními hygienickými pravidly v českém a anglickém jazyce  
  • Vaše schválení Safe Travels se zobrazí na stránce czechtourism.cz 
  • Dodržování závazných zdravotních a hygienických norem v provozech a podnicích bude formou mystery shoppingu provádět externí dodavatel.