Fórum cestovního ruchu

Fórum cestovního ruchu

DomůFórum cestovního ruchu
Fórum cestovního ruchu je konferencí a vzdělávací platformou, která hraje nezastupitelnou roli ve stále rostoucím vlivu turismu na naše životy. Akce řeší aktuální i budoucí výzvy turismu, které mají či budou mít zásadní vliv pro zahraniční i tuzemské návštěvníky České republiky. Je dobrou tradicí, že Fórum pořádá agentura CzechTourism ve spolupráci s profesními asociacemi a regionálními partnery. Pro každý rok je vybráno jedno stěžejní téma, které poukazuje na možnosti využití potenciálu konkrétních regionů v daných oblastech.

 

Fórum cestovního ruchu 2024


Agentura CzechTourism si Vás dovoluje pozvat na 12. ročník odborné konfrerence Fórum cestovního ruchu, která se uskuteční v pátek 15. března 2024. Fórum bude opět součástí veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v areálu PVA EXPO Praha Letňany.

Od loňského tématu udržitelnosti se posuneme k tématu ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), se kterým se v posledních letech setkáváme čím dál častěji i v oblasti turismu. ESG je zkratka společenských hodnot týkajících se dopadů působení firem, organizací či korporací na životní prostředí, sociální prostředí a řízení. Součástí Fóra cestovního ruchu budou i panelové diskuze na témata aktivního a lázeňského turismu a jejich aktuálních trendů.

Fórum cestovního ruchu bude probíhat v hybridní formě, pro všechny zájemce bude k dispozici online přenos. 
 Fórum cestovního ruchu 2023

Tradiční událost, která proběhla jako součást veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, si jako základní téma zvolila udržitelnost, a to nejen z pohledu ochrany životního prostředí, ale také v ekonomickém a sociálním ohledu. Domácí a zahraniční odborníci v rámci 11. ročníku přinesli mnoho inspirace jak pro destinační management tak pro podnikatele. Mimo téma udržitelnosti se v jednotlivých přednáškách, debatách i praktičtěji zaměřených workshopech objevila celá řada inovativních nápadů v turismu.

Program FCR 2023 (PDF) | Prezentace přednášejících 2023
  

Fórum cestovního ruchu 2022

V roce 2022, v jehož druhé polovině Česká republika předsedala Evropské Unii, bylo Fórum cestovního ruchu plynule propojeno s Evropským fórem cestovního ruchu a také s dalšími akcemi, pořádanými v rámci aktivit předsednictví. Tahle konference, která se uskutečnila 15. listopadu 2022 v prostorách Kongresového centra v Praze, nabídla bohatý program vyplněný nejen domácími odborníky, ale také významným evropským zastoupením. Ve čtyřech samostatních blocích zazněla témata jako směrnice EU o souborných cestovních službách ve světle poučení z pandemie, připravovaná legislativa EU ke krátkodobým pronajmům, implementace eko-transformace pro cestovní ruch i marketingové trendy v tomto odvětví. Další den, 16. listopadu, následovala dvě veřejnosti uzavřená jednání Evropské komise cestovního ruchu. 
Program FCR 2022 (PDF) | Prezentace přednášejících 2022 | Kdo je kdo


Fórum cestovního ruchu 2021

Jubilejný desáty ročník, který sa konal v Kongresovém centru v Praze, byl připraven v hybridním režimu (offline i online konference). Za cíl si kladl shrnout vzestupy i pády cestovního ruchu během covidové pandemie - Úvod, Pandemie covid v datech, Experience management. Konference se také ohlédla za konkrétními případy flexibility v různých odvětvích oboru - Product developmentMICE.
Program FCR 2021 (PDF) | Prezentace přednášejících 2021


Fórum cestovního ruchu 2020

Vzhledem ke covidové situaci bylo Fórum cestovního ruchu zrušeno a nahrazeno několika jinými odbornými akcemi, které se soustředily na aktuálně řešená témata související s postupem pandemie. Agentura CzechTourism pořádala mimo jiné CzechTourism Strategy Day, v rámci kterého byla představena nová strategie destinace Česká republika a aktuální situace z pohledu regionů i zahraničních trhů.


Fórum cestovního ruchu 2019

Devátý ročník konference Fórum cestovního ruchu s podtitulem "Inovace v cestovním ruchu" se uskutečnil ve dnech 28. – 29. listopadu 2019 v prostorách hotelu Courtyard v Brně. Příspěvky se dotýkaly zejména témat zaměřených na využití inovativních technologií, digitálních fenoménů a marketingových poznatků v managementu a marketingu turistických destinací. Workshopy byly zaměřeny na využití business intelligence pro analýzu dat a podporu strategického rozhodování destinačních managerů a také na problematiku veřejné podpory.
Program FCR 2019 (PDF)


Fórum cestovního ruchu 2018

Osmý ročník konference Fórum cestovního ruchu s podtitulem "Nové cesty" se uskutečnil ve dnech 21. – 22. listopadu 2018 v prostorách EA Hotelu Tereziánský Dvůr v Hradci Králové. Příspěvky se dotýkaly zejména témat zaměřených na komplexní rozvoj destinačního marketingu s využitím nových mediálních a marketingových fenoménů, využití potenciálu komunit v rozvoji regionů či tvorbě mediálních obsahů a v neposlední řadě také na rozvoj netradičních forem cestovního ruchu.
Program FCR 2018 (PDF) | Prezentace přednášejících 2018


Fórum cestovního ruchu 2017

Sedmý ročník konference Fórum cestovního ruchu, tentokrát na téma „udržitelný cestovní ruch“, proběhl ve dnech 15. – 16. listopadu v prostorách Congress Hotelu Dvořák v Táboře. Odborné příspěvky byly zaměřeny na komplexní problematiku dlouhodobé udržitelnosti cestovního ruchu z hlediska environmentálního, sociokulturního i ekonomického. Konferenci zaměřenou na mezioborové přesahy a pozitivní i negativní dopady cestovního ruchu otevřel úvodním příspěvkem významný český geolog, klimatolog a popularizátor, Václav Cílek.
Program FCR 2017 (PDF) | Prezentace přednášejících 2017


Fórum cestovního ruchu 2016

Přes 150 účastníků zavítalo ve dnech 6. - 7. října do Karlových Varů na šestý ročník konference Fórum cestovního ruchu, který proběhl souběžně se 49. ročníkem mezinárodního festivalu Tourfilm.
Program FCR 2016 (PDF) | Prezentace přednášejících 2016