Fórum cestovního ruchu

Fórum cestovního ruchu

DomůFórum cestovního ruchu
Fórum cestovního ruchu je konferencí a vzdělávací platformou, která hraje nezastupitelnou roli ve stále rostoucím vlivu turismu na naše životy. Akce řeší aktuální i budoucí výzvy turismu, které mají či budou mít zásadní vliv pro zahraniční i tuzemské návštěvníky České republiky. Fórum pořádá agentura CzechTourism ve spolupráci s profesními asociacemi a regionálními partnery, každý rok je vybráno jedno stěžejní téma, které poukazuje na možnosti využití potenciálu jednotlivých regionů v daných oblastech.


Fórum cestovního ruchu 2022

V roce 2022 předsedá Česká republika Evropské Unii. Fórum cestovního ruchu bude plynule propojeno s Evropským fórem cestovního ruchu a dalšími akcemi, pořádanými v rámci aktivit předsednictví. Klíčovými tématy listopadového setkání budou krátkodobé pronájmy a jejich možná řízení, přechod na zelený turismus a snižování uhlíkové stopy a digitalizace v cestovním ruchu. 
 

Fórum cestovního ruchu 2021

Desátý ročník konference byl připraven v hybridním systému (offline i online konference - Kongresové centrum Praha) a kladl si za cíl shrnout vzestupy i pády v oboru cestovního ruch během covidové pandemie. Konference se ohlédla za konkrétními případy flexibility v různých odvětvích oboru.

Záznamy přednášek
Úvod, Pandemie covid v datech, Experience management 
Product development
MICE


Fórum cestovního ruchu 2020

Vzhledem ke covidové situaci roku 2020 bylo Fórum cestovního ruchu zrušeno a nahrazeno několika jinými odbornými akcemi, které se soustředily na aktuálně řešená témata související s postupem pandemie. Agentura pořádala mimo jiné  CzechTourism Strategy Day, při kterém byla představena nová strategie destinace Česká republika a aktuální situace z pohledu regionů i zahraničních trhů.


Fórum cestovního ruchu 2019

Devátý ročník konference Fórum cestovního ruchu s podtitulem "Inovace v cestovním ruchu" se uskutečnil ve dnech 28. – 29. listopadu 2019 v prostorách hotelu Courtyard v Brně. Příspěvky se dotýkaly zejména témat zaměřených na využití inovativních technologií, digitálních fenoménů a marketingových poznatků v managementu a marketingu turistických destinací. Workshopy byly zaměřeny na využití business intelligence pro analýzu dat a podporu strategického rozhodování destinačních managerů a také na problematiku veřejné podpory.

Program FCR 2019 (PDF)
 

Fórum cestovního ruchu 2018

Osmý ročník konference Fórum cestovního ruchu s podtitulem "Nové cesty" se uskutečnil ve dnech 21. – 22. listopadu 2018 v prostorách EA Hotelu Tereziánský Dvůr v Hradci Králové. Příspěvky se dotýkaly zejména témat zaměřených na komplexní rozvoj destinačního marketingu s využitím nových mediálních a marketingových fenoménů, využití potenciálu komunit v rozvoji regionů či tvorbě mediálních obsahů a v neposlední řadě také na rozvoj netradičních forem cestovního ruchu.

Program FCR 2018 (PDF) | Prezentace přednášejících 2018


Fórum cestovního ruchu 2017

Sedmý ročník konference Fórum cestovního ruchu, tentokrát na téma „udržitelný cestovní ruch“, proběhl ve dnech 15. – 16. listopadu v prostorách Congress Hotelu Dvořák v Táboře. Odborné příspěvky byly zaměřeny na komplexní problematiku dlouhodobé udržitelnosti cestovního ruchu z hlediska environmentálního, sociokulturního i ekonomického. Konferenci zaměřenou na mezioborové přesahy a pozitivní i negativní dopady cestovního ruchu otevřel úvodním příspěvkem významný český geolog, klimatolog a popularizátor, Václav Cílek.

Program FCR 2017 (PDF) | Prezentace přednášejících 2017


Fórum cestovního ruchu 2016

Přes 150 účastníků zavítalo ve dnech 6. - 7. října do Karlových Varů na šestý ročník konference Fórum cestovního ruchu, který proběhl souběžně se 49. ročníkem mezinárodního festivalu Tourfilm.

Program FCR 2016 (PDF) | Prezentace přednášejících 2016