Fórum cestovního ruchu 2023

Fórum cestovního ruchu 2023

17. 3. 2023, Praha

DomůFórum cestovního ruchuFórum cestovního ruchu 2023

Agentura CzechTourism si Vás dovoluje pozvat na dvanáctý ročník konference Fórum cestovního ruchu, která se uskuteční v pátek 17. března 2023. Jejím dějištěm bude hala č. 8 v areálu PVA EXPO Letňany.

Tradiční událost, letos probíhající jako součást veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, si jako základní téma volí udržitelnost, a to nejen z pohledu ochrany životního prostředí, ale také v ekonomickém a sociálním ohledu. Domácí a zahraniční odborníci přinesou mnoho inspirace jak pro destinační management, tak pro podnikatele. Mimo téma udržitelnosti se v jednotlivých přednáškách, debatách i praktičtěji zaměřených workshopech objeví celá řada inovativních nápadů v turismu.

Oficiálním jazykem budou angličtina a čeština, zajištěné je i simultánní tlumočení do českého jazyka. Událost proběhne v hybridní formě, pro všechny zájemce bude k dispozici on-line přenos.

Program FCR 2023 (PDF) | Prezentace přednášejících 2023

Odkaz na livestream

Více informací o přednášejících:

Markéta Bláhová
Startup Daytrip

Bio:
Po letech strávených v agentuře pro korporátní klienty se rozhodla pro vlastní podnikání. V roce 2015 spoluzaložila společnost Daytrip s cílem pomoci cestovatelům užít si každou vteřinu dovolené. Od té doby se projekt rozšířil do 65 zemí po celém světě. V roce 2019 získala, jako jedna ze 100 zakladatelek startupů v Evropě, uznání od magazínu Forbes. Zároveň byla jmenována jednou z nejlepších žen České republiky ve startupech. Markéta má na starosti řízení firemních procesů, marketing a komunikaci se zákazníky. Pravidelně veřejně mluví na témata zákaznické zkušenosti.

Prezentace:

Startup Daytrip – alternativa k veřejné dopravě

Webová platforma Daytrip spojuje cestující se sítí více než pěti tisíc řidičů v 90 zemích světa. Daytrip, který představuje alternativu k veřejné dopravě, nabízí door-to-door přepravu soukromým autem pro klienty cestující vnitrostátně i přes hranice. Cílem je maximalizovat jejich komfort tak, aby nemuseli řešit různé stresy a mohli si cestu užít. A zároveň přispět ke zmírnění dopadů masového turismu. Všichni řidiči, se kterými společnost spolupracuje, mluví anglicky a znají místní prostředí. Celkem zajišťují až 40 tisíc možných tras, které si zákazníci mohou dle domluvy přizpůsobit. Startup Daytrip pomohl tímto způsobem už téměř půl milionu lidí proměnit jejich cestu v pohodlný zážitek.
__________________________

Jan Doležal
Generální ředitel SmartGuide

Bio:
Podnikatel. Geek. Manažer. Dobrodruh. Filozof. Od roku 2018 generální ředitel SmartGuide. Má zkušenosti s vedením digitalizačních projektů včetně deseti let v americké konzultační společnosti McKinsey & Company. Startupům se věnoval na třech kontinentech: v Evropě, v USA a v Africe. Vystudoval kybernetiku na ČVUT, následně se vzdělával v USA i v Číně, na Harvard Business School získal titul MBA.

Prezentace:

Proměna chytrého telefonu v průvodce

SmartGuide je platforma pro digitalizaci turistických průvodců, která umožňuje turistickým destinacím a atrakcím publikovat profesionální audioguide na web a do aplikace během pár hodin bez nutnosti vývoje. S pohodlným osobním průvodcem v kapse se návštěvníci dozví více a destinaci si užijí. Tím, že SmartGuide rozezná zájmy turistů na základě jejich pohybu v terénu a konzumaci obsahu, přes big data analytiku umožní destinacím zlepšit cílení na různé demografie návštěvníků a nastartovat chytrý destinační management.
__________________________

Ľudmila Elexová

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja

Bio:
Zaměřuje se na široké spektrum témat v udržitelném cestovním ruchu v propojení na regionální ekonomiku. V Banskobystrickom kraji, který je hlavním regionem jejího působení, se podílí nejen na zpracování koncepcí rozvoje přírodního cestovního ruchu, ale také na jejich tvorbě a následné implementaci. Je jedním z přizvaných expertů v procesu zpracování a implementace Strategie rozvoje udržitelného cestovního ruchu v Národnom parku Muránska planina do roku 2030.

Prezentace:

Národní park na cestě k udržitelnému cestovnímu ruchu

Národní park Muránska planina je příkladem naplňování ambice sladění ochrany přírody s rozvojem místní ekonomiky a zvyšováním životní úrovně. Toto území patří mezi nejméně rozvinuté regiony na Slovensku a je poznamenáno vysokou nezaměstnaností a zaostávající infrastrukturou. Uvedená prezentace přiblíží, jak se formovala strategie udržitelného cestovního ruchu s vizí konkurenceschopné destinace. Aktivity, které vzešly z procesu, zároveň reflektují aktuální výzvy: změnu klimatu a ztrátu biologické rozmanitosti.
__________________________

Radka Hájková

Festival Rock for People

Bio:
V roce 2015 spoluzaložila komunikační a digitální agenturu Community, která se zaměřuje na udržitelnost, společenskou odpovědnost a budování komunit. Je spolumajitelkou ekologického nakladatelství Walden Press a e-knihkupectví BioBooks.cz. Absolvovala dvousemestrální kurz Sustainability management na VŠCHT a ESG Akademii Změny k lepšímu. Aktuálně v týmu Rock for People pečuje o Corporate Social Responsibility projekty zaměřené na integraci a zpřístupňování festivalu a zároveň se podílí na managementu udržitelnosti.

Prezentace:

Odpovědnost a udržitelnost jako headlineři na Rock for People

Může být hudební festival trendsetterem a lídrem změny? Tým pořádající jeden z největších hudebních eventů v Česku působí po celý rok na ploše 70 hektarů v Hradci Králové. Vydal se na cestu k přístupnému areálu a udržitelnému konání akce. V královéhradeckém Parku 360 se tak potkávají integrace, edukace, vodík, rostlinná strava, sdílená doprava i zálohový systém na PET lahve. Data, inovace i světové premiéry. Zkrátka, příklady dobré praxe na pozadí hudebního zážitku.  
__________________________

Daniel Houska
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Sekce legislativy a Sekce pro životní prostředí při Hospodářské komoře ČR

Bio:
Daniel Houska působí jako proděkan pro pedagogickou činnost na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze a je členem Sekce legislativy a Sekce pro životní prostředí při Hospodářské komoře ČR. Mimo VŠE, kde vede kurz o ESG reportingu dle nových evropských pravidel, přednáší též na Komoře auditorů. Tématům o ESG a udržitelném financování se věnuje dlouhodobě: v roce 2019 vystupoval na konferenci G20 Environment v Tokiu, v letech 2020-2022 se pak podílel na vývoji taxonomie v rámci stálého poradního sboru Evropské komise „Platform on Sustainable Finance“. 

Prezentace:

Co znamená ESG a proč je to důležité

Dne 5. 1. 2023 nabyla účinnost směrnice o reportingu podniků o udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive). Navazují na ni nové reportingové povinnosti ohledně ESG, které se firem dotknou již v příštím roce. Přednáška se zaměří nejdříve na vysvětlení základních pojmů souvisejících s ESG a představení možných příležitostí a potenciálních rizik; následně bude prostor věnován hlavním důvodům, které za změnou stojí, stejně jako očekávatelnému trendu v EU a ve světě. 
__________________________
 
Jennifer Chlebková
USE-IT

Bio:
Studentka marketingových komunikací na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s přesahem do projektů, které zlepšují život kolem nás. Momentálně veškerou svou energii investuje do koordinace nové edice map USE-IT Zlín, která vzniká jako součást její diplomové práce. Zkušenosti z oblasti marketingu, zahraničního studia a stáže na mezinárodním oddělení UTB přetavila v projekt, který poskytuje hluboký zážitek z návštěvy Zlína.

Prezentace:

USE-IT: Město, kde turisté splývají s místními

Chtěli byste mít ve městě, které se chystáte navštívit, kamaráda – místního, který Vám tam ukáže to nejlepší? Právě takového kamaráda máte v USE-IT mapě, tedy v každém městě, které takovou mapu má. A protože i kamarád chce žít kvalitně, ukáže vám, jak se chovat s respektem a udržitelně. Tento koncept kombinuje edukaci a žádané cenné informace. To je důvod, proč se projekt USE-IT v evropských městech objevuje už přes padesát let! Během workshopu si budete moci mapu vyzkoušet a odnést si třeba i inspiraci pro svůj příští výlet.
__________________________
 

Tomáš Kadlec
Startup Worldee

Bio:
Humanocentrista s holistickým přístupem. Stratég, brandscaper a influencer marketing konzultant. Pomáhá značkám prorazit na trhu a zvyšovat jejich reputaci díky smysluplnému propojení s influencery a byznys partnery. V turismu a destinačním managementu se pohybuje od roku 2013. Působil jako první social media manažer v agentuře CzechTourism, ředitel marketingu v cestovní agentuře Northern Hikes (1. incomingové agentuře do Českého Švýcarska) a momentálně je jeho profesní i životní vášní travel platforma Worldee, kde má na starosti strategická partnerství.

Prezentace:

Inovativní spolupráce v destinačním managementu

Jak můžou destinační managementy ušetřit náklady, zvýšit poptávku po svých produktech, monetizovat kampaňový obsah a měřit reálný byznysový impakt kampaně díky partnerství s Worldee. Model spolupráce postavený na tripartitě Travel startup-DMO-Influenceři. To vše představí případová studie na kampani Udržitelná dovolená na Jižní Moravě.

__________________________

Jakub Kašpar
Krkonošský národní park

Bio:
Od roku 2010 působí jako náměstek ředitele Správy Krkonošského národního parku s gescí pro vztahy se zahraničím a s veřejností. Vystudoval klasickou filozofii, ale od poloviny 90. let pracoval jako novinář se zaměřením na životní prostředí. Je spoluzakladatelem periodika EkoList po drátě, který se již pod názvem Ekolist.cz profiluje jako internetový deník o přírodě a životním prostředí. V letech 2002 – 2009 byl ředitelem komunikačního odboru Ministerstva životního prostředí České republiky. Před časem se stal kazatelem Českobratrské církve evangelické, jeho působností je především Královéhradecký kraj.

Prezentace:

KRNAP – (ne)udržitelná kolébka turistiky?

Krkonoše patří ke kolébkám turistiky v českých zemích. Turisté tam začali mířit už v polovině 19. století. Snad každá česká rodina tam aspoň jednou vyrazila, mnohé tak činí už po generace. Jak se s vysokou návštěvností vyrovnává tato tradiční destinace, která je zároveň z větší části nejstarším národním parkem v republice? Splňuje návštěvnost Krkonošského národního parku limity udržitelnosti? Problém je to především ve vrcholových partiích hor, kde jsou nejatraktivnější místa: vrchol Sněžky, nebo pramen Labe.

__________________________
 
Maša Klemenčič
Slovenian Tourist Board

Bio:
Maša Klemenčič je renomovaná specialistka v oblasti udržitelné turistiky na celoevropské úrovni. V rámci Slovenian Tourist Board, kde řídí a koordinuje Zelené schéma slovinského cestovního ruchu, úzce spolupracuje s destinacemi, podniky a poskytovateli služeb na podpoře opatření z národní strategie souvisejících s touto oblastí. Po studiích francouzské literatury v Lublani a geografie na Université Grenoble Alpes pracovala několik let v chráněných přírodních zónách, zejména ve francouzských Alpách, kde začala budovat svůj bohatý profesní příběh.
 

Prezentace:

Perspektivy udržitelnosti ve Slovinsku

Ve Slovinsku není udržitelnost jen módním slovem, ale je jedním z pilířů strategie rozvoje cestovního ruchu. Díky národnímu programu Zelené schéma slovinského cestovního ruchu je možné poskytovat usměrnění a sledovat rozvoj ve všech hlavních destinacích a zároveň motivovat majitele podniků a poskytovatele ubytovacích služeb, aby se touto filozofií řídili a získali tím mezinárodně uznávané certifikace. Při řízení podobného modelu v celostátním měřítku vyvstává mnoho výzev a ta největší čeká Slovinsko v následujících dvou letech – digitalizace a efektivnější správa dat. 

__________________________

Eva Křížová
USE-IT

Bio:
Už před více jak deseti lety založila po vzoru belgických a dalších USE-IT center pražskou neziskovou organizací Jůzit, z.s. Ta vydává jednou za rok městské mapové průvodce, které pomáhají mladým cestovatelům odpojit se od turistických davů a umožňují jim poznávat a vnímat lokální život v širších souvislostech. Od roku 2021 je také statutární zástupkyní centrály USE-IT Europe, které spravuje evropskou síť měst zapojených v projektu.
 

Prezentace:

USE-IT: Město, kde turisté splývají s místními

Chtěli byste mít ve městě, které se chystáte navštívit, kamaráda – místního, který Vám tam ukáže to nejlepší? Právě takového kamaráda máte v USE-IT mapě, tedy v každém městě, které takovou mapu má. A protože i kamarád chce žít kvalitně, ukáže vám, jak se chovat s respektem a udržitelně. Tento koncept kombinuje edukaci a žádané cenné informace. To je důvod, proč se projekt USE-IT v evropských městech objevuje už přes padesát let! Během workshopu si budete moci mapu vyzkoušet a odnést si třeba i inspiraci pro svůj příští výlet.

__________________________

Luděk Kühr
Digital Innovation Hub Tourism 4.0

Bio:
V cestovním ruchu se pohybuje od roku 2010. K tomuto oboru se dostal netradičně přes spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou při studii využití kosmických technologií v horských střediscích. Postupně se vyprofiloval jako expert v oblastech digitální transformace podniků v cestovního ruchu, využití dat pro efektivní řízení destinací a digitální transformaci destinací. Spolupracuje se širokou sítí odborníků, výzkumných a podpůrných institucí a klastrů napříč Evropou. Má zkušenosti s realizací a řízením mezinárodních konsorcií a projektů v Evropských programech.
 

Prezentace:

#DataSpaceForTourism

Vytvoření datového prostoru pro turismus je jedním z pilířů digitální transformace cestovního ruchu, který si Evropa vytyčila. V materiálech, z nichž vznikl jeden z klíčových podkladů pro Agendu pro turismus 2030, který byl schválený v rámci českého předsednictví v Radě Evropy, je tento bod popsán takto: „V budoucnu tak propojením stávajících databází vznikne sdílený datový prostor s pravidly a společnými postupy definujícími procesy a podmínky, jak přistupovat k datům a jak je používat. Cílem je, aby již v roce 2025 tento datový prostor využívalo 25 % stakeholderů v cestovním ruchu.“

__________________________

Denisa Lafuntál
Agentura CzechInvest

Bio:
Již třetím rokem vede regionální pobočku agentury CzechInvest s působností pro Prahu a střední Čechy. Se svým týmem usiluje o podporu podnikání a investic v kraji, který je územně i počtem obyvatel největší v zemi. Na práci si cení zejména její rozmanitost, protože má možnost jednat s pestrou klientelou – od startupů přes malé a střední podniky, zahraniční korporace, investory až po samotné municipality. Vystudovala Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Prezentace:

Jak CzechInvest podporuje startupy?

CzechInvest se věnuje podpoře startupů již od roku 2011, přičemž její program Technologická inkubace je nejambicióznějším projektem systematické podpory začínajících podniků v Česku. Cílem je vyhledávat vize, které jsou výjimečně inovativní, proveditelné a škálovatelné a následně pomáhat jejich vzniku. V rámci zmíněné inkubace se agentura zaměřuje na podporu startupů ve 4 klíčových technologiích – mobilita, umělá inteligence, kreativní průmysly, udržitelnost/ekoinovace. Během přednášky zazní i konkrétní příklady podpořených startupů.

__________________________

Teodora Marinska
Provozní ředitelka European Travel Commission
Specialistka na udržitelný turismus

Bio:
V rámci European Travel Commission jde o druhého nejvýše postaveného člověka. Jako provozní ředitelka organizace a zároveň vedoucí oddělení pro veřejné záležitosti pracuje i na klimatických a udržitelných programech. Je projektovou manažerkou programu udržitelného cestovního ruchu (PM4SD) s certifikací APMG. Má také rozsáhlé znalosti o institucích EU, opírající se o praktické zkušenosti z Evropského parlamentu a Výboru regionů. V Římě a v Bruselu vystudovala ekonomii, management a mezinárodní vztahy.
 

Prezentace:

Zůstat naživu a zelený: Obnova cestovního ruchu pro budoucnost

Může se cestovní ruch, tváří v tvář mnoha krizím, rozvíjet v souladu s lidmi a planetou? Jak můžeme lépe přispět k obnově, vyvarovat se chyb z minulosti a udržet v centru pozornosti sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost? Prezentace bude zkoumat různé přístupy a dlouhodobé strategie, měnící se postoje spotřebitelů a roli cestování pod vlivem klimatických opatření. A samozřejmě, nabídne příspěvky do diskuze o udržitelné cestě vpřed pro celou Evropou.

__________________________

Daniel Mourek
Partnerství, o.p.s.

Bio:
Od roku 2000 pracuje jako koordinátor mezinárodních aktivit v obecně prospěšné společnosti Partnerství. Během svého působení zorganizoval pro obce, kraje a neziskový sektor četné stáže a exkurze doma i v zahraničí s tematikou cykloturistiky a udržitelné mobility. Tuto problematiku pravidelně přednáší na VŠE, přičemž je zástupcem Česka v řídicím výboru Evropské asociace Greenways. Na národní úrovni se podílí na úspěšném zavedení certifikace Cyklisté vítáni a koordinaci a marketingu dálkových stezek (především Labské stezky a evropských tras EuroVelo a Greenways).
 

Prezentace:

Cykloturistika – šetrná forma cestovního ruchu

Česko má velký potenciál stát se vedle Německa, Rakouska či Francie jednou z TOP cykloturistických destinací na kontinentu. Těží z geografické polohy ve středu Evropy i z rozmanitého reliéfu krajiny s lákavým mixem turisticky oblíbených říčních stezek, MTB areálů a tematických terénních stezek. K oblibě tuzemské cykloturistiky přispívá také hustá síť značených cyklotras, výborná dopravní dostupnost a přímé sousedství s Německem, největším trhem cykloturistiky v Evropě.

__________________________

Lucie Popková
Destinační management Hradecko

Bio:
Ještě během studia nastoupila do TIC v Hradci Králové, kde se vedle klasické „íčkařské“ agendy věnovala průvodcovské činnosti, především interaktivním prohlídkám pro školní a zájmové skupiny. Lucie je především srdcař. A protože se snaží doporučovat a poukazovat na to nejlepší, co Hradecko turistům a návštěvníkům nabízí, začala se věnovat i tématu společenské odpovědnosti, které ve sféře cestovního ruchu již nějakou dobu rezonuje. V rámci své destinace usiluje o formulaci komplexního pohledu na tuto problematiku a jejího šíření.

Prezentace:

Hradecko a Královéhradecko na cestě za společensky odpovědnou destinací

Co bývá cílem vašeho výletu? Chcete objevit něco neobjeveného, nebo jen chcete mít zrovna tak cool fotku jako ten, koho sledujete na Instagramu? Když už jste cíl vybrali, jak se tam dostanete? Snažíte se na výletě neutrácet, nebo vždy nějakou korunu necháte v místní restauraci, či v krámku s místními dobrotami? Přemýšlíte o svém výletu víc, než je běžné? Zamysleme se, zda se v běžném životě chováme společensky odpovědně. Zamysleme se, jakým způsobem přistupujeme k plánování našich výletů. A pojďme si říct, zda může existovat společensky odpovědná destinace.

__________________________


Jakub Řičica
VozejkMap

Bio:
Pochází z jižní Moravy. Vystudoval obor Aplikované pohybové aktivity na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Přestože má odmalička mozkovou obrnu, je velmi aktivní. Věnuje se fitnessu, kolu či plavání a nedávno s příteli na univerzitě založili futsalový tým. V rámci České asociace paraplegiků (CZEPA) koordinuje činnost projektu VozejkMap. Stará se o bezproblémový technický stav aplikace, zabývá se jejími inovacemi a neúnavně ji šíří do povědomí veřejnosti.

Prezentace:

VozejkMap – svoboda pohybu na vozíku

Webové rozhraní a mobilní aplikace pro chytré telefony. Mapa, navigace a podrobnosti o bezbariérových místech v Česku i v zahraničí. Zároveň spousta pozoruhodných tipů, kam vyrazit a svobodně si užívat cestování, a to jak samostatně, tak s celou rodinou. Základem je, že data zadávají a ověřují samotní vozíčkáři, přičemž místa jsou kategorizována dle účelu a obsahují informace o bezbariérovém přístupu včetně parkovišť a toalet. VozejkMap, který již získal řadu významných ocenění, disponuje v současné době zhruba čtrnácti tisíci místy.

__________________________

Martin Soukup
Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Bio:
V turismu se pohybuje celý svůj profesní život. Působil jako průvodce, delegát a contract manažer pro české a slovenské cestovní kanceláře po celém světě (Tunisko, Turecko, Thajsko, USA). Jako soukromý delegát působil v Keni, Jihoafrické republice, v Barmě a v Kambodži. Po návratu do Česka pracoval na pozici marketingového a obchodního ředitele spa resortu Tree of Life v městečku Lázně Bělohrad. Jako obchodní manažer spolupracoval s agenturou Spa.cz, největší českou on-line agenturou v oblasti lázeňství a wellness. Od srpna 2021 je ředitelem Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu.

Prezentace:

Hradecko a Královéhradecko na cestě za společensky odpovědnou destinací

Co bývá cílem vašeho výletu? Chcete objevit něco neobjeveného, nebo jen chcete mít zrovna tak cool fotku jako ten, koho sledujete na Instagramu? Když už jste cíl vybrali, jak se tam dostanete? Snažíte se na výletě neutrácet, nebo vždy nějakou korunu necháte v místní restauraci, či v krámku s místními dobrotami? Přemýšlíte o svém výletu víc, než je běžné? Zamysleme se, zda se v běžném životě chováme společensky odpovědně. Zamysleme se, jakým způsobem přistupujeme k plánování našich výletů. A pojďme si říct, zda může existovat společensky odpovědná destinace.

__________________________


Jan Střecha
Rekola bikesharing

Bio:
V Rekolech působí již téměř šest let. Ve svých 17 letech nastoupil do dílny jako servisní pracovník a v současnosti, jako nepostradatelné řídítko, již vede celý marketing pro Česko a Slovensko. Na vlastní oči viděl, jak se Rekola během let měnila spolu s celým segmentem sdílených dopravních prostředků. Témata udržitelné mobility, urbanismu a sdílených kol protíná se studiem a prací v kulturní sféře. Studuje event management, sport a kulturu na Univerzitě aplikovaných věd v rakouském Kufsteinu a pořádá koncerty a festivaly.
 

Prezentace:

Rekola – 10 let na scéně

Jak sdílená kola podporují udržitelný rozvoj měst? Jaké výhody přinášejí, a to nejen u slow turismu? Jak celý mikromobilitní sektor roste? Původně skromný nápad sdílených kol letos oslaví 10 let svého fungování. Růžová Rekola se od dobrovolnického spolku postupně stala jedním ze dvou největších bikesharingových projektů v Česku. Cíl je pořád stejný: snaha ukázat široké veřejnosti, že jízda na kole je schůdný způsob městské dopravy.

__________________________

Viktor Vojtko
Místopředseda Podvýboru pro cestovní ruch v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Bio:
Vědec a politik, který se dlouhodobě věnuje oblasti cestovního ruchu. Poslanec za jižní Čechy, místopředseda Podvýboru pro cestovní ruch v Poslanecké sněmovně, člen Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Odborný asistent na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. S cestovním ruchem má praktické zkušenosti i z předchozích působení ve funkcích náměstka primátora v Českých Budějovicích nebo vedoucího Katedry obchodu a cestovního ruchu na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity, kde se věnoval zejména marketingovému výzkumu a simulačnímu modelování turismu.
 

Prezentace:

DestinACE – podpora marketingového rozhodování v destinacích

Workshop představí praktické použití softwarového nástroje DestinACE. Ten byl vyvinutý na Jihočeské univerzitě, aby sloužil destinačním manažerům pro podporu strategického plánování a rozhodování. Simulovat lze nejrůznější scénáře budoucího vývoje destinace při zadání alternativních rozhodnutí i vnějších podmínek. Nástroj tak může například pomoci při rozhodování o stanovení poplatků z pobytu, rozpočtu na marketing, výběru cílových segmentů návštěvníků, vyčíslení budoucích příjmů z turismu nebo určení dopadů na životní prostředí a místní obyvatele.

__________________________

Tomáš Zapletal
Startup Worldee

Bio:
Je CEO travel-tech startupu Worldee, který sám založil. Za vznikem tohoto unikátního cestovatelského deníku (2017) byla vize uchovávat, plánovat a vizualizovat cestování. V tom čase, pouze ve 26 letech, měl jako vášnivý cestovatel na svém kontě již 35 navštívených zemí. Worldee ovšem nebyl jeho prvním projektem – v podnikání uplatnil i druhou vášeň, kterou jsou supersportovní auta. Založil také neziskovou organizaci Brave Bear, která připravuje zážitky pro děti z dětských domovů.
 

Prezentace:

Inovativní spolupráce v destinačním managementu

Všichni jistě znají stírací mapu světa, kde se dají označit navštívené země. Worldee je moderní online verzí této mapy. Na začátku byl nápad, který chtěl uživatelům nabídnout jedno webové místo pro ukládání fotek, psaní zážitků a plánování dalších výletů. Jaká je realita? Zkušení cestovatelé přidávají na uvedenou platformu itineráře, do kterých Worldee vloží služby (letenka, ubytování, zážitky apod.) a zákazníci si je mohou koupit jednoduše jako balíček. Méně zkušení cestovatelé se mohou vydat na cestu přímo s tvůrcem itineráře, ti pokročilejší vyrazí sami a provede je aplikace. 

__________________________
Pro více informací kontaktujte:

David Randuška
Institut turismu
randuska@czechtourism.cz