Fórum cestovního ruchu 2024

Fórum cestovního ruchu 2024

15. 3. 2024, Praha

DomůFórum cestovního ruchuFórum cestovního ruchu 2024

Agentura CzechTourism si Vás dovoluje pozvat na 12. ročník odborné konference Fórum cestovního ruchu, která se uskuteční v pátek 15. března 2024. Fórum bude opět součástí veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v areálu PVA EXPO Praha Letňany. 

Letošní Fórum cestovního ruchu se zaměřilo na téma ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), se kterým se v posledních letech setkáváme čím dál častěji i v oblasti turismu. ESG je zkratka společenských hodnot týkajících se dopadů působení firem, organizací či korporací na životní prostředí, sociální prostředí a jejich řízení. Kromě přednášky na hlavní téma se na pódiu v panelových diskuzích na témata lázeňského a aktivního turismu vystřídali zástupci organizací destinačního managementu, asociací a dalších subjektů působících v turismu. 

Záznam z Fóra cestovního ruchu naleznete na YouTube kanáluKudy z nudy

Plánek veletrhu s vyznačením místa konání konference zde.
__________________________

Harmonogram konference:

10:00
Otevření

10:30 - 11:00
Zahájení konference

11:00 - 12:00
Velká cena cestovního ruchu

12:00 - 12:30 
KEY NOTE SPEAKER
Ondřej Mirovský - PowerHub
ESG

12:30- 13:15
Panelová diskuze #1
Lázeňský turismus

13:15-14:00
Panelová diskuze #2
Aktivní turismus

14:00
Rozloučení
__________________________

Více informací o přednášejících:

Ondřej Mirovský
PowerHub

Bio:
Ondřej Mirovský je seniorním expertem pro udržitelnost a ESG v PowerHub a zabývá se ESG reportingem, výpočty uhlíkových stop a strategiemi udržitelnosti pro start-upy a malé a střední firmy. Sektorově se v oblasti ESG zabývá především firmami v ICT, dopravě, mobilitě a cestovním ruchu. Současně pracuje na projektech udržitelné mobility pro EIT Urban mobility a ve spolupráci s městy testuje inovativní řešení pro zvýšení bezpečnosti dopravy ve městech a snížení emisí.

Prezentace:

V rámci přednášky se bude věnovat dopadům klimatických změn na proměny v turismu, rizikům a novým příležitostem a také tomu, jak ESG reporting a strategie udržitelnosti mohou pomoci s adaptací turismu na nové výzvy budoucnosti.
__________________________

Panelová diskuze #1 Lázeňský turismus


Veronika Janečková
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

V rámci agentury CzechTourism prošla řízením oddělení managementu zdrojových trhů a oddělení produkt managementu a regionální spolupráce. Před příchodem a podporováním incomingu do Česka pracovala v oblasti outgoingu v úzké spolupráci se zahraničními centrálami cestovního ruchu. Právě díky této profesní cestě může využívat zkušenosti z obou stran cestovního ruchu a ze zkušeností ze zahraničí. Jejím hlavním cílem je co nejefektivněji spolupracovat s českými podnikateli prostřednictvím asociací, motivovat podnikatele k zapojení do destinačních managementů a přispívat tak k rozvoji cestovního ruchu v Česku.
 

Alina Huseynli
Institut lázeňství a balneologie

Je ředitelkou a členkou vědecké rady Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. Je absolventkou magisterského studia v oboru Ochrana a využívání přírodních zdrojů, MBA studia v oboru Management zdravotnictví, a studentkou doktorského studijního programu zaměřeného na preventivní medicínu na Lékařské fakultě UK. Současně působí jako hodnotitelka výzkumných projektů na různých vědeckých platformách. Jako autorka mnoha publikací a častá řečnice na odborných konferencích přispívá k šíření vědeckých poznatků a nových trendů v lázeňské péči.

Patricie Irlveková
Léčebné lázně Mariánské Lázně, Ensana Health Spa Hotels 

Cestovní ruch vystudovala na VŠE v Praze a poté navázala studiem prestižní školy pro manažery v cestovním ruch v Lausanne. Od roku 2001 zastává pozici ředitelky obchodního a marketingového oddělení ve společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a 18 let je členkou představenstva společnosti. Mimoto je dlouholetou členkou Carlsbad Convention Bureau, členkou Sportovního výboru města Mariánské Lázně a členkou České marketingové asociace.  

Petr Židlický
Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

V oblasti turismu a hospitality sbírá zkušenosti již téměř 25 let. Od roku 2007 se aktivně podílí na rozvoji cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Posledních sedm let působí jako ředitel krajské destinační organizace a za tuto dobu se svým týmem vypracovali několik zajímavých projektů a úspěšných marketingových kampaní. V roce 2021 byl zvolen předsedou Asociace organizací cestovního ruchu, jejímž jménem hájí zájmy odvětví v řadě odborných pracovních skupin. Od roku 2022 předsedá certifikační komisi národního systému Kategorizace a certifikace DMO, která se zaměřuje na standardizaci podmínek a pracovních postupů v této oblasti.

Yveta Slišková 
Svaz léčebných lázní, Lázně Teplice v Čechách

V lázeňství působí řadu let, dlouhodobě též pracuje v orgánech Svazu léčebných lázní, v současnosti je členkou DR. Od roku 2006 zastává pozici obchodní ředitelky ve společnosti Lázně Teplice v Čechách. V minulosti vedla obchodní oddělení Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, pracovala též v oblasti marketingu ve firmě IMEX Praha. Je absolventkou VŠE Praha.

__________________________

Panelová diskuze #2 Aktivní turismus


František Reismüller
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Vystudoval sinologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Hned po škole se začal věnovat cestovnímu ruchu, nejprve jako business development manager v soukromém sektoru. V roce 2013 založil zahraniční zastoupení CzechTourismu v Šanghaji a čtyři roky byl jeho ředitelem. Následně tři roky pracoval pro Evropskou cestovní komisi (ETC), mimo jiné byl jejím marketingovým a projektovým manažerem v Bruselu. Poté se vrátil do agentury CzechTourism na pozici ředitele marketingu a zahraničních zastoupení. Od listopadu 2023 je jejím CEO.

Libor Knot
Asociace horských středisek

Původně VŠ pedagog, nyní se již přes 20 let pohybuje v soukromých firmách v horských střediscích. Působil v Harrachově a nyní již dlouho ve Špindlerově Mlýně na manažerských pozicích ve společnostech, které nabízejí služby cestovního ruchu na horách. Působí v Asociaci profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol (APUL) a zejména jako ředitel v Asociaci horských středisek ČR (AHS). AHS ČR vznikla v roce 2013 a aktuálně sdružuje 70 subjektů z řad provozovatelů lyžařských areálů, subdodavatelských firem a také zástupců horských měst a obcí. Z pohledu návštěvnosti reprezentuje asociace více než 2/3 trhu a zaměřuje se hlavně na hájení zájmů svých členů v oblasti tvorby legislativy. Pomáhá také při propagaci horských středisek a služeb v nich poskytovaných, při zkvalitnění výměny statistických údajů, informací a dat o fungování horských středisek a jejich návštěvnosti nebo při získávání zkušeností ze zahraničí.

 

Martina Grůzová
Centrála cestovního ruchu jižní Moravy 

Zastává pozici ředitelky krajské destinační organizace, kde je odpovědná za strategické řízení propagace a rozvoje destinace Jižní Morava. Společně se svým týmem aktivně pracuje na propojení klíčových aktérů a tvorbě produktů cestovního ruchu. Z původního oboru financí přesedlala na marketing, kterému se věnuje více než 10 let. Posledních pět let neúnavně pečuje o rozvoj cestovního ruchu v regionu, který je znám pro svůj obrovský turistický potenciál. Pokud ji na fóru potkáte a řeknete heslo: „Jižní Morava je boží“, dostanete malý dáreček. 
 

Jakub Juračka
Asociace lanové dopravy, Česká unie cestovního ruchu

Je prezidentem Asociace lanové dopravy, kterou vede od roku 2008, kdy se stal předsedu tehdejšího Svazu provozovatelů lanovek a vleků ČR. V roce 2021 byl zvolen do čela České unie cestovního ruchu (ČUCR), u jejíhož zrodu stál společně s tehdejším předsedou a zakladatelem Viliamem Sivekem. ČUCR v současné době představuje nejsilnější profesní sdružení cestovního ruchu, které zastupuje 12 střešních profesních sdružení jednotlivých oblastí turismu. Jeho podnikatelské aktivity zahrnují IT, vzdělávání, Ski areál Troják v Hostýnských vrších, ubytovací kapacitu a veřejné koupaliště v Bystřici pod Hostýnem. Z titulu svého postu se aktivně zapojuje do všech odborných pracovních skupin v oblasti cestovního ruchu na centrální úrovni a mají vliv na podnikatelské prostředí v průmyslových oborech cestovního ruchu na území ČR.
 

Václav Vlk Volráb
Česká Mountainbiková Asociace (ČeMBA)

Předsedou Čemby je více než 10 let. Začalo to jeho láskou k ježdění na kole, kdy nic jiného, než pouhou radost z pobytu v přírodě moc neřešil. Díky jeho původnímu bydlení v lokalitě, kde se měl nově vyhlásit národní park a tím by se významně omezila volnost pohybu pro cyklisty, se pouhé ježdění na kole přetavilo v mnohem hlubší znalost celé problematiky. Radost z jízdy to je samozřejmě stále, ale nyní už s uvědoměním si všech souvisejících aspektů, které s tím mohou souviset. ČeMBA je neziskovou organizací, která sdružuje vyznavače jízdy na horském kole v přírodě. Aktivně se podílíme na udržování téměř ideálních podmínek pro terénní cyklistiku, které u nás díky stávající legislativě máme. Zachování tohoto stavu je tedy naše hlavní priorita.

__________________________
Partneři fóra


__________________________
Pro více informací kontaktujte:

David Randuška
Institut turismu
randuska@czechtourism.cz