Péče o kvalitu

DomůPéče o kvalitu
Získejte známku Q – Pečujeme o kvalitu pro svůj podnik a ukažte, že vám na kvalitě služeb záleží

Nyní máte možnost o značku kvality zažádat a tím získat konkurenční výhodu před ostatními. Program kvality „Péče o kvalitu“ podporuje rozvoj a zajištění kvality ve službách.  

Získat jej mohou poskytovatelé služeb, kteří se neustále zabývají otázkami kvality a každý den dělají maximum v zájmu svých hostů. 

Připojte se i Vy do oficiální české klasifikace kvality služeb! Česká unie cestovního ruchu s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism se zavazují k podpoře kvality služeb v České republice.

O značce

Značka Q je přizpůsobena každému sektoru vaší asociace, která se do značky zapojí. 

Nová značka Q volně navazuje na Český systém kvality služeb, který představoval systémové řízení kvality služeb v České republice. Pevně věříme, že i tento velmi zjednodušený model přispěje organizacím dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků a podpoří konkurenceschopnost České republiky jako turistické destinace. 

Jak se můžete zapojit? 

Investujete svůj čas do zlepšování kvality služeb. Značka Q je vhodná pro malé, střední i velké podniky. Obsah je přizpůsoben vaší velikosti i vašemu sektoru.

Zájemci o značku 

 • Kontaktujte svou profesní asociaci (bez ohledu na členství) 
 • Prostudujte materiály, vyplňte jednoduchou žádost „check-list.“ 
 • Vyčkejte na stanovisko Řídícího centra kvality k udělení značky ve shodě s agenturou CzechTourism.   
 • Potvrďte souhlas s podmínkami značky / využívání značky.
 • Značka Q je udělována na 3 roky. 

Výhody zapojení  

 • Q je jediná oficinální známka udělená profesionálům v cestovním ruchu za jejich klientskou vstřícnost a neustálé budování kvality svých služeb
 • Známka je udělována agenturou CzechTourism ve spolupráci s Řídícím centrm kvality
 • Prezentace na portále Kudyznudy.cz 
 • Zvýhodněná účast na veletrzích, workshopech, forech, seminářích pro držitele značky Q v podobě 5-10% slevy dle typu akce
 • Propagace v materiálech profesního sektoru
 • Výhody udělené zapojenou profesní asociací
Více informací naleznete na webových stránkách České unie cestovního ruchu.
 

Subjekty se známkou Q

Kontakty

Česká unie cestovního ruchu, z.s. =​ Řídící centrum kvality - aktuálně probíhá výběr nového dodavatele

Agentura CzechTourism = garant projektu