Vzdělávání a spolupráce se školami

Vzdělávání a spolupráce se školami

DomůVzdělávání a spolupráce se školami
Agentura CzechTourism realizuje vzdělávání pracovníků v turismu. Jde o workshopy, školení a přednášky určené pro profesionály v organizacích destinačního managementu, podnikatele v turismu a jejich zaměstnance, zástupce místní správy a samosprávy, pracovníky turistických informačních center a jiné profese v turismu. Samostatnou platformou mezi vzdělávacími aktivitami je výroční konference Fórum cestovního ruchu.


Fórum cestovního ruchu 

 • Fórum cestovního ruchu se věnuje aktuálním i budoucím výzvám turismu, které mají zásadní vliv pro zahraniční i tuzemské návštěvníky Česka. Jde o každoročně jednu z největších vzdělávacích akcí, která přináší odborné přednášky a novinky z oboru;
 • Fórum pořáda agentura CzechTourism ve spolupráci s profesními asociacemi a regionálnímí partnery.


Kurzy, semináře, workshopy 

 • Pořádání kurzů pod názvem Akademie cestovního ruchu, který zahrnuje různorodá témata přizpůsobené potrěbám cilové skupiny (kurzy jsou obvykle jednorázové a probíhají zdarma); 
 • Pořádání kurzů pod názvem Akademie marketingu cestovního ruchu, který zahrnuje převážně témata z oblasti marketingových trendů digitálního marketingu, marketing & technology & tools (kurzy jsou obvykle jednorázové a probíhají zdarma);
 • Tematické přednášky na konferencích a jiných příležitostních setkáních.


Prezentace na míru  

 • U prezentací jde pouze o vybraná témata dle speciální poptávky (převážně pro vysoké a střední školy se zaměřením na cestovní ruch, hotelníctví či pro různé zahraniční delegace);
 • Poplatek za prezentace nezměnený (pro veřejné školy probíhají bezplatně, soukromé školy zaplatí symbolickou částku).


Spolupráce se školami  

 • Celoroční spolupráce při zadávání kvalifikačních prací, seminárních prací či jiných projektů (témata rámcují odborníci z agentury CzechTourism);
 • Na základě stanoveného tématu přijímané práce typu: jednotlivci/týmy, SŠ/VŠ-bakalářský stupeň/VŠ-magisterský stupeň;
 • Benefity: výsledky výzkumu (pro agenturu CzechTourism), přístup k datům a komunikace s odborníky z praxe (pro studenty)
 • Odměna pro účastníky: spolupráce s profesními partnery, soutěž o nejlepší studentskou práci (posouzení nezávislým hodnocením double-blind)  
 • Cíl: popularizace oboru mezi mladými.


Certifikátové programy (celoroční vzdělávací online kurzy)

 • Více informací již brzy!