Systém vzdělávání v cestovním ruchu

DomůSystém vzdělávání v cestovním ruchu
Agentura CzechTourism připravila ucelený systém vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Vzdělávací akce mohou být absolvovány jednotlivě, případně mohou být spojeny do tzv. balíčků. Pokud se účastník zúčastní veškerých akcí v daném balíčku, získává certifikát CzechTourism, který bude jeho i organizaci, kterou zastupuje, opravňovat k vybraným výhodám.


Pro koho jsou vzdělávací kurzy určeny?

 • Organizace destinačního managementu
 • Podnikatelé v turismu a jejich zaměstnanci
 • Zástupci místní správy a samosprávy
 • Turistická informační centra
 • a další profesionálové pracující v turismu


Výhody zapojení do vzdělávacího programu agentury CzechTourism

Poradenství CzT
 • účastnit se může jakýkoli subjekt působící v oblasti turismu v ČR, podmínkou je absolvování jakéhokoli vzdělávacího balíčku
 • subjekty, které mají alespoň jednoho zástupce s certifikátem absolvovaného vzdělávacího balíčku:
sleva na vybrané poradenské služby – oblast výzkumů a dat, trhů, produktů
sleva na online školení na míru – práce s daty, výzkumy
sleva na účastnický poplatek na FCR případně dalších (mini)konferencích CzT pro zaměstnance organizace
 
Asistence CzT
 • Účastnit se mohu pouze subjekty, které mají alespoň jednoho zástupce s certifikátem absolvovaného vzdělávacího balíčku
 • Benefity se odvíjejí od tématu absolvovaného balíčku tj. benefity ze strany ZZ budou platné pro organizace s certifikátem v rámci balíčku „Zaostřeno na zahraniční trhy“ apod.
 • Organizace získají přednostní právo účasti na trade akcích CzT, slevu na vybrané služby a poradenství zdarma
 • Ukázka možných benefitů „Zaostřeno na zahraniční trhy“
- přednostní možnost asistence ZZ na zahraničních trzích
- účast ředitele ZZ na akcích organizovaných partnery v zahraničí
- přednostní možnost konzultace – trhy, produkty, výzkumy
- online/offline školení na míru zdarma – práce s daty, výzkumy
- sleva na analýzy šité na míru připravené Institutem turismu
- sleva na zviditelnění v rámci kudyznudy.cz (partnerská/VIP landing page)
- zdarma účast na (mini)konferencích CzT pro zaměstnance partnera (max. 2)
- účast ředitele ZZ na akcích organizovaných partnery v zahraničí
- přednostní možnost účastnit se trade akcí CzT (např. Travel Trade Day)

 
Ukázka vybraných vzdělávacích balíčků – minimální počet vzdělávacích akcí pro absolvování balíčku
 
Akademie marketingu cestovního ruchu
10 akcí s externími lektory zaměřených na Online marketing
10 akcí s externími lektory zaměřených na Business & Soft skills
 
Poznej svou destinaci a zákazníka
2 akce zaměřené na výzkumy a Tourdata
1 akce zaměřená na trhy (Exportní workshopy ZZ) nebo produkty
1 akce s externím lektorem na téma tvorba obsahu, nové trendy v cestování
 
Zaostřeno na zahraniční trhy
3 akce zaměřené na zahraniční trhy – Exportní workshopy ZZ
1 akce zaměřená na výzkumy a Tourdata
 
Poznej svou destinaci a zákazníka
2 interní akce zaměřené na výzkumy a Tourdata
1 interní akce zaměřené na trhy (Exportní workshopy ZZ)nebo produkty
1 akce s externím lektorem na téma tvorba obsahu, nové trendy v cestování
 
Tourdata a vše kolem nich
3 akce zaměřené na výzkumy a Tourdata
 
Digitální marketing destinace
2 akce s interními a externími lektory na téma sociálních sítí, destinačního marketingu, tvorbu obsahu, práce s influencery
2 akce zaměřené na produkty nebo zdrojové trhy (Exportní workshopy ZZ)
 
Kvalita v oblasti turismu
2 akce zaměřené na marketing a vyhodnocování dat (Tourdata)
 
2 akce zaměřené na potřeby cílových skupin a trhů