Czech Convention Bureau otevře výzvu k partnerské spolupráci

DomůAktualityCzech Convention Bureau otevře výzvu k partnerské spolupráci
1. 7. bude otevřen nový online formulář, jehož prostřednictvím bude možné podávat nabídky na spolupráci v rámci kampaní kandidatur a asociačních kongresů, které proběhnou v následujících dvanácti měsících. Nabídky bude možné podávat do 21. 7. 2021.
Veškeré informace včetně termínů ukončení podávání nabídek, metodiky hodnocení a finančních limitů spolupráce budou uveřejněny zde.
 
Nabídku na spolupráci v rámci kampaní kandidatur může podávat:
 • PCO / DMC agentury či organizátoři akce (vysoké školy, profesní komory, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti)
 • Regionální convention bureaus
 • Lokální ambasadoři relevantní k dané akci
 
Nabídku na spolupráci v rámci asociačních kongresů může podávat:
 1. Subjekt, který je pořadatelem asociačního kongresu / konference, tj. subjekt, který je iniciátorem a zadavatelem pořádání profesionálního odborného kongresu/konference v daném oboru
  • Zájmová sdružení právnických osob a profesní komory
  • Vysoké školy dle zákona č. 111/19989 Sb.
  • Obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb.
  • Církve a náboženské společnosti dle zákona č. 3/2002 Sb.
 1. V případě, že pořadatelem je společnost se sídlem v zahraničí, může nabídku spolupráce předložit subjekt, který je organizátorem asociačního kongresu/konference, tj. subjekt, který je profesionální agenturou, vybranou pořadatelem k zajištění služeb potřebných k realizaci kongresu
 
Nabídku může předkládat pouze právnická osoba, která má sídlo podnikání na území České republiky a je zapsána v obchodním rejstříku ČR.
 
Kritéria hodnotícího formuláře budou zohledňovat např. počet účastníků akce, délku, termín a místo konání kongresu.
 
Úspěšným vyplněním a odesláním hodnotícího formuláře nevzniká uchazeči vůči agentuře CzechTourism nárok na uzavření spolupráce ani jakéhokoliv plnění z tohoto vyplývající.
 
 
Více informací:
Ing. Tereza Matějková
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
ČCCR – CzechTourism
matejkova@czechtourism.cz