Podmínky vstupu na území České republiky od 1. 6. 2021

Podmínky vstupu na území České republiky od 1. 6. 2021

DomůAktualityPodmínky vstupu na území České republiky od 1. 6. 2021
Česká republika už se těší na turisty. Za účelem turismu nebo navštívení příbuzných a známých k nám mohou přijet pouze cestující ze zelených zemí a také turisté z Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Maďarska a Chorvatska. Ostatní do ČR za účelem turismu prozatím nemohou.

Země s nízkým rizikem (tzv. zelené země)

 • Bez jakýchkoliv omezení vstupu do ČR (nutnost dodržovat podmínky pro vstup do restaurací, hotelů apod.)
 • Seznam zemí: Australský svaz, Islandská republika, Izrael, Korejská republika, Maltská republika, Nový Zéland, Singapurská republika, Thajské království, Vatikánský městský stát
 

Země se středním rizikem (tzv. oranžové země)

 • Všechny osoby, které pobývaly v tzv. oranžových zemích déle než 12 hodin v posledních 14 dnech musí dodržovat následující podmínky vstupu:
  • Vyplnění online formuláře pro vstup do ČR (https://plf.uzis.cz/) a jeho předložení na vyžádání před vstupem na území ČR (tištěný či online, NE pouze SMS)
   • Neplatí pro děti mladší 5 let nebo pro ty, kteří již onemocnění COVID prodělali.
   • Lidé, kteří onemocněli na COVID musí mít potvrzení od lékaře, které musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a informace o tom, že osoba prodělala COVID. Na základě tohoto potvrzení může osoba přijet do ČR, do 180 dní od data pozitivního testu na COVID.
  • Předložit před vstupem do ČR AJ potvrzení o negativním výsledku antigenního (starý max. 24 hodin před započetím cesty) či PCR (starý max 72 hodin před započetím cesty) testu z akreditované laboratoře (NE samotest). Odkaz na seznam antigenních testů, které budou uznávány v rámci členských států Evropské unie zde.
   • Místo výše zmíněného mohou předložit potvrzení o prodělání Covid-19 v AJ od lékaře působícího na území ČR či EU, a to v případě že:
    • Nemají příznaky Covid-19, absolvovali stanovenou karanténu po pozitivním testu a zároveň od prvního pozitivního PCR testu uplynulo déle než 14 dní a zároveň méně než 180 dní
 • Nutnost dodržovat podmínky pro vstup do restaurací, hotelů apod.
 
 • Seznam zemí: Bulharská republika, Finská republika, Irská republika, Italská republika, Lichtenštejnské knížectví, Maďarská republika, Monacké knížectví, Norské království, Polská republika, Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů a Madeiry), Rakouská republika, San Marino, Rumunská republika, Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy
 

Země s vysokým rizikem (tzv. červené země)

 • Všechny osoby, které pobývaly v tzv. červených zemích déle než 12 hodin v posledních 14 dnech musí dodržovat následující podmínky vstupu:
  • Platí vše viz tzv. oranžové země,
  • Navíc musí po vstupu na území ČR max. do 5 dnů absolvovat na vlastní náklady PCR test. Do oznámení negativního výsledku platí „samo-izolace“
 • Nutnost dodržovat podmínky pro vstup do restaurací, hotelů apod.
 
 • Seznam zemí: Andorrské knížectví, Belgické království, Dánské království, Estonská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Řecká republika, Slovenská republika, Slovinská republika, Spolková republika Německo, Španělské království, Švédské království, Švýcarská konfederace
 

Země s velmi vysokým rizikem (tzv. tmavě červené země)

 • Všechny osoby, které pobývaly v tzv. tmavě červených zemích déle než 12 hodin v posledních 14 dnech musí dodržovat následující podmínky vstupu:
  • Platí vše viz oranžové země, před vstupem do ČR však mohou předložit pouze PCR test (starý max 72 hodin před započetím cesty) s AJ potvrzením od akreditované laboratoře (NE samotest)
  • Navíc musí nejdříve 5. nejpozději však 14. den od vstupu do ČR na vlastní náklady podstoupit PCR test. Než bude výsledek testu, nutnost dodržovat „samo-izolaci“
 • Seznam zemí: všechny ostatní země EU a mimo-EU
 
 
Vše výše zmíněné MIMO vyplnění vstupního formuláře neplatí pro osoby, jimž Chorvatská republika, Maďarsko, Polská republika, Rakouská republika, Slovenská republika, Slovinská republika a Spolková republika Německo vystavila národní certifikát o očkování proti COVID-19 v AJ a zároveň:
 • Uplynulo min. 22 dní a max. 3 měsíce od první dávky (dvou-dávková vakcína)
 • Bylo ukončeno dvou-dávkové očkování a uplynulo méně než 9 měsíců od aplikace první dávky
 • Uplynulo min. 14 dní od aplikace jedno-dávkové vakcíny a maximálně 9 měsíců od vakcinace
Tyto osoby zároveň nemusí absolvovat samo-izolaci po vstupu na území ČR
 
V případě pozitivního testu po příjezdu do ČR
 
 1. Cizinec, který před příjezdem do ČR musel vyplnit formulář, tam má napsané místo pobytu. Po provedení PCR testu se tam přesune do samo-izolace a pokud mu vyjde PCR pozitivní, zůstane tam a bude ho kontaktovat KHS (krajská hygienická stanice) - bude mu nařízena 14denní karanténa. Pokud nemá mutaci (brazilská, jihoafrická, indická) a je poslední 3 dny karantény bez obtíží, je mu automaticky ukončena 15. den (den testu je den 0). Pokud má mutaci, což mu oznámí KHS při tom prvním hovoru, musí být jeho karanténa ukončena po konzultaci s KHS PCR negativním testem – délka karantény bude v případě pozitivních testů řešena s KHS individuálně. Stejné podmínky budou platit i v případě, že vyjde pozitivní test vyžadovaný pro návrat do domovské země.
 
 1. Čech po návratu z ciziny: stejná pravidla, akorát místo KHS komunikuje se svým praktickým lékařem.
 
 
Udělení víza je zastupitelským úřadům ČR povoleno pouze ze zemí s nízkým rizikem (tzv. zelené země). Výjimky nespadají do roviny cestovního ruchu.
 
Přehledná tabulka zde