Czech Convention Bureau otevírá výzvu ke spolupráci v rámci asociačních kongresů

Czech Convention Bureau otevírá výzvu ke spolupráci v rámci asociačních kongresů

DomůAktualityCzech Convention Bureau otevírá výzvu ke spolupráci v rámci asociačních kongresů
Letošní kolo podávání nabídek na spolupráci v rámci asociačních kongresů a konferencí probíhá od 1. do 21. července 2021. Uchazeči se mohou registrovat prostřednictvím formuláře na webových stránkách, ke kterému přiloží dokumenty související s akcí.
Uzavření partnerství je možné v případě, že hodnotící komise na základě podané nabídky akci vybere, přičemž akce splňuje všechny níže uvedené parametry:
  1. Akce má charakter asociačního kongresu či konference
  2. Doba trvání akce je minimálně 3 dny po sobě jdoucí.
  3. Místo konání akce je Česká republika.
  4. Termín konání akce je maximálně 12 měsíců od podání nabídky, tj. 21. 7. 2022
 
Nabídku spolupráce může předložit pouze právnická osoba, která má sídlo podnikání na území České republiky a je zapsána v obchodním rejstříku ČR. Spolupráce se vztahuje na pořadatele asociačního kongresu či konference nebo organizátory – a to v případě, že pořadatelem je zahraniční společnost.
 
Spolupráce probíhá ve dvou kategoriích – akce, které mají erudovaný odhad dle historie kongresů v rozmezí od 80 do 500 registrovaných účastníků a akce s více než 500 účastníky.
Kompletní informace spolu s metodikou hodnocení a finančními limity spolupráce jsou uvedeny zde.
 
Více informací:
Ing. Tereza Matějková
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
E-mail: matejkova@czechtourism.cz
Tel: +420 777 702 733