Lázeňská péče, klíč k revitalizaci pacientů s post-covid syndromem ve Velké Británii

Lázeňská péče, klíč k revitalizaci pacientů s post-covid syndromem ve Velké Británii

DomůAktualityLázeňská péče, klíč k revitalizaci pacientů s post-covid syndromem ve Velké Británii
Zahraniční zastoupení CzechTourism Velká Británie a Irsko společně s velvyslanectvím České republiky v Londýně v rámci Projektů ekonomické diplomacie (PROPED) připravili virtuální konferenci „Post-Covid Recovery – Its time to Heal“, na které byla Česká republika představena jako ideální lázeňská destinace pro zotavení a revitalizaci pacientů po onemocnění Covid-19. Konference a následná panelová diskuze proběhla 24. 6. na online platformě Eventtia.
Za českou stranu se představili: Svaz léčebných lázní, Ensana Mariánské lázně Health and Spa resorts, Savoy Westend Hotel Luxury Spa Resort Karlovy Vary, Lázně Teplice, Royal Spa. Mezi prezentujícími byli i lékaři, jeden za britskou a druhý za českou stranu.
 
Cílem konference bylo představit britskému trhu české lázně a jejich konkrétní léčebné balíčky a návaznou péči založenou na léčebné tradici s využitím přírodních léčivých zdrojů, kterou české lázeňské subjekty nabízí v souvislosti s onemocněním covid-19. Důraz byl kladen na vysokou kvalitu služeb a také efektivitu léčby během relativně krátké doby. České lázně se představily jako léčebná centra špičkové kvality, která nabízejí jak léčbu konkrétních zdravotních obtíží, tak velmi příjemný zážitek z pobytu.
 
Po prezentační části proběhla zajímavá a intenzivní debata, do které se zapojili jak zástupci lázní, tak přítomní lékaři.  Program ukončila 30minutová virtuální prohlídka Karlových Varů.
 
„Long Covid je termín běžně používaný k popisu příznaků, které přetrvávají nebo se vyvinou později u osob trpících akutním Covid-19. Procedury, jako je inhalace, vodoléčba, terapeutické procedury v kombinaci s přizpůsobenou stravou a jiné programy mohou hrát klíčovou roli při řešení dlouhodobých následků Covid-19. V Británii je to velmi palčivý problém, kdy britský systém zdravotní péče NHS nemá dostatečné zdroje k pokrytí poptávky po návazné péči. Cílem konference tak bylo představit britskému trhu konkrétní léčebné balíčky, které české lázeňské subjekty nabízí v souvislosti s onemocněním covid-19“, uvedla ředitelka ZZ Velká Británie a Irsko Katarína Hobbs.
 
Díky podpůrné kampani ve specializovaných médiích, např. TreatmentAbroad, www.IMTJ.com, www.DoctorInternet.ae, Spa opportunities, Spa business a Travel Bulletin byl o akci značný zájem. Přihlásilo se přes 70 účastníků z řad britských médií, bloggerů, TO, nezávislých travel agents, praktických lékařů a konzultantů.
 
„Léčebné lázně nejsou ve Velké Británii velmi známým konceptem a našim cílem je dostat české lázně do povědomí jak aktérům cestovního ruchu, tak pojišťovacím společnostem i široké veřejnosti. Pobyt v léčebných lázních spojený s dalšími aktivitami z široké nabídky cestovního ruchu může být pro britský trh velmi zajímavý“, doplnila Katarína Hobbs.