Czech Convention Bureau se podílelo na vzniku bílé knihy „Budoucí role a účel Convention Bureau“

Czech Convention Bureau se podílelo na vzniku bílé knihy „Budoucí role a účel Convention Bureau“

DomůAktualityCzech Convention Bureau se podílelo na vzniku bílé knihy „Budoucí role a účel Convention Bureau“
Jak se mohou národní convention bureaus co nejlépe připravit na budoucí krize? Jak můžeme předvídat výzvy a příležitosti a jaké aktivity prioritizovat, abychom vytvořili maximální hodnotu pro naše partnery a zúčastněné strany? Jak se můžeme více propojit napříč hranicemi, více spolupracovat napříč sektory a být společně odolnější?
Hledání odpovědi na tyto otázky bylo cílem uplynulých setkání Strategické aliance evropských národních convention bureaus, jejímž zakládajícím členem je i Česká republika.

Proces společného přemýšlení o budoucích výzvách a příležitostech v rámci aliance 28 národních členských organizací umožnil sdílet naše naděje a očekávání, což vedlo k výměně názorů, která evropské země ještě více sblížila.

Bílá kniha "Budoucí role a účel Convention Bureau" je k dispozici na stránkách aliance https://convention-europe.com/resources/


Více informací:
Ing. Tereza Matějková
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
ČCCR – CzechTourism
matejkova@czechtourism.cz